Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZARNOV ANDREJ, właśc. Frantiśek Śubik

  ZARNOV ANDREJ, właśc. Frantiśek Śubik, ur. 19 XI 1903 w Kuklowie, słowac. poeta, czołowy tłumacz poezji pol. w okresie międzywojennym; lekarz z zawodu. Po II wojnie świat, w USA. Autor antologii U pol'skych basnikov (1936), będącej krótkim przeglądem poezji pol. od romantyzmu po grupę Skamandra...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAREMBA JAN KAZIMIERZ

  ZAREMBA JAN KAZIMIERZ, ur. 1 I 1906 w Ostrawie (Czechosłowacja), zm. 7 II 1983 w Katowicach, historyk literatury. Studiował na UJ (1926-30). Organizator katów. WSP i jej prorektor 1950-56 i 1960-68, w 1969-73 dyr. Instytutu Filologii Polskiej UŚl. Zastępca przew. Komisji Hist.lit. PAN Kr. 1962-75, od 1975...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARANIE ŚLĄSKIE. Kwartalnik Regionalny

  ZARANIE ŚLĄSKIE. Kwartalnik Regionalny (1907-12 podtyt. Kwartalnik Literacki), czasopismo społ.-lit. i hist., wyd. w Cieszynie 1907-12, 1929-35 i w Katowicach 1935-39, 1945-48, od 1957. Od 1908 organ Pol. Tow. Ludoznawczego, od 1935 także Instytutu Śl., od 1957 Śl. Instytutu Naukowego. Założycielem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /3 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARANIE, tygodnik

  ZARANIE, tygodnik, wyd. w Warszawie 1907-15, pod redakcją M. Miłguj-Malinowskiego. Pismo przeznaczone dla mas chłopskich, głosiło postępowe idee demokr. i niepodległościowe, walczyło o podniesienie poziomu wiedzy rolniczej wśród chłopów. Duży nacisk kładziono na zagadnienie spółdzielczości i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPOLSKA GABRIELA, właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Piotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki

  ZAPOLSKA GABRIELA, właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Piotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki, ur. 30 III 1857 w Podhajcach pod Łuckiem, zm. 21 XII 1921 we Lwowie, dramatopisarka, powieściopisarka, nowelistka. Urodzona w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, wydana...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /7 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIBAL, Czanibal, ROBERT

  ZANIBAL, Czanibal, ROBERT, żył w 2 poł. XIX w. na Śląsku Ciesz., pisarz ludowy. Był nauczycielem w Końskiej, nast. w Janowicach pod Frydkiem. W „Gwiazdce Ciesz." ogłaszał podania lud., sztuki dram., m. in. Chłopispod Cieszyna (1870), i powieści, m. in. Dwór Adama Wacława, księcia cieszyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANCKER, Cenkier, Zankrowski, JAN DAWID

  ZANCKER, Cenkier, Zankrowski, JAN DAWID, ur. w Berlinie, zm. 28 III 1727 w Królewcu, drukarz i wydawca pol. w Królewcu 1710-27. Kierownik i od 1711 właściciel Drukarni Pol., związanej z gminą ewangelicko-reformowaną. Współpracował z —> J. Rekuciem. Wydawał gł. druki pol. dla potrzeb szkolnych, m. in.:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAN TOMASZ

  ZAN TOMASZ, ur. 21 XII 1796 w Miasocie (Mińszczyzna), zm. 19 VII 1855 w Kochaczynie pod Orszą, działacz filomacki, poeta. Syn zubożałego szlachcica, studiował 1815-20 na wydz. matematyczno-fizycznym Uniw. Wil., a nast. uzupełniał wykształcenie humanist., zarobkując pracą nauczycielską...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMÓWIENIA, zaklęcia

  ZAMÓWIENIA, zaklęcia, słowne formułki towarzyszące czynnościom magicznym, mające na celu skłonienie mocy pozaludzkich do uległości wobec osoby, która formułkę taką powtarza. Należały do wiedzy tajemnej, przekazane profanowi traciły moc, toteż nasi folkloryści XIX w. zapisali ich niewiele. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /2 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMOYSKI JAN

  ZAMOYSKI JAN, ur. 19 III 1542 w Skokówce, zm. 3   VI 1605 w Zamościu, kanclerz i hetman w. koronny, mówca, mecenas, fundator bibliotek. Studiował w Paryżu, Strasburgu i Padwie (1563 rektor uniw.); we Włoszech wydał pracę nauk. Desenatu Romano (Wenecja 1563). Po powrocie był sekretarzem na dworze Zygmunta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt

Do góry