Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PERE - LACHAISE

  (wym. pe:r laszę:z) Cimetiere du Pere-Lachaise, a. oficjalniej: Cimetiere de l'Est, fr. 'Cmentarz Wschodni', największy, najpiękniejszy i najbardziej odwiedzany cmentarz Paryża, jeden z najsłynniejszych na świecie.

  Nazwa od ojca Franęois de La Chaise, księdza-jezuity, spowiednika Ludwika XIV, który miał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEPLOS

  Peplum, szata kobiet gr. w czasach Homera, długi, prostokątny pas materiału, którym owijały się, spinając go na barkach klamrami, ściągając na biodrach pasem i, pozostawiając ramiona odsłonięte.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCEFOREST

  Fr. powieść prozą z XIV w., jakoby najdłuższa z istniejących, której autor chciał połączyć z sobą legendy o Aleksandrze Wielkim i o królu Arturze. Aleksander, zdobywszy Indie, zapędzony przez burzę na wybrzeża brytyjskie, czyni jednego ze swych towarzyszy (zwanego Perceforest, gdyż wdarł się do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEREGRYNACJA

  Przest. wędrówka, dłuższa podróż, pielgrzymka; z łac. peregrinatio 'podróż; pobyt za granicą; pielgrzymka'.

  Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej słynny, napisany żywym i barwnym językiem pamiętnik z pielgrzymki, na którą w 1582 udał się Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (zwany Sierotką)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENTEUSZ

  Gr. Pentheus, mit. gr. syn Echiona i Agawę, córki Kadmosa, król Teb. Sprzeciwił się wprowadzeniu kultu Dionizosa do swego kraju i zabronił kobietom brania udziału w rozpasanych, ekstatycznych obrzędach dionizyjskich.

  Za radą boga, którego uwięził, ale nie poznał, przyglądał się, ukryty w konarach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEPE LE MOKO

  Jeden z najżywiej poruszających filmów kina fr., tragedia romantyczna lat trzydziestych (1937), reż.: Julien Duvivier, w roli gł. Jean Gąbin jako gangster, który odnalazł miłość, ale nie może odzyskać wolności; słynna scena nostalgiczna z biletem paryskiego metra; w in. rolach: Mireille Balin, Marcel...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENSJA

  Stała płaca (miesięczna, roczna); dawn. renta, emerytura; przest. ogólnokształcąca szkoła żeńska, często połączona z internatem; ogół uczennic takiego zakładu; z fr. pension 'pensja; pensjonat'.

  Pensjonarka przest. uczennica, uczęszczająca na pensję.

  „Około roku 1870 najznakomitszą szkołą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENSUM

  Liczba godzin zajęć przypadająca na pracownika instytucji nauk., dydaktycznej w ciągu określonego czasu; dawn. praca wyznaczona uczniom do wykonania w szkole a. do odrobienia w domu; dawn. zadanie dane za pokutę; z łac., 'obowiązek; robota dzienna; rzecz odważona' od pendere 'ważyć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELTAŚCI

  Lekkozbrojni żołnierze w wojskach staroż. Grecji i Macedonii, których osłoną była mała tarcza w kształcie półksiężyca, a bronią włócznia; z gr. 1. pój. peltastis od pólte 'tarcza'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENTAGON

  Pięciokąt, pięciobok, potoczna nazwa Ministerstwa Obrony (ang. Defense Department) USA, pochodząca od kształtu gmachu ministerstwa, olbrzymiego kompleksu pięciu koncentrycznych pięcioboków, zbudowanego w 1942 w Arlington w stanie Virginia, oddzielonego rzeką Potomac od Waszyngtonu, D.C. Lokalni dowcipnisie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry