Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „BOGURODZICA” - CZAS POWSTANIA - W KRĘGU POETYKI Z XI - XII W.

  Kiedy więc powstała Bogurodzica? Pewnych danych dostarcza już porównanie jej z łacińską pieśnią Salve i stąd wypływa wniosek drugi.

  Nic nam nie wiadomo o autorze Bogurodzicy. Żadnej daty nie da się z nim połączyć. Natomiast autora Sahe znamy z imienia i znamy datę jego śmierci: jest nim Herman...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BOGURODZICA” - NAJSTARSZY POLSKI WIERSZ

  Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

  U twego syna gospodzina, matko zwolena, Maryja!

  Zyszczy nam spuści nam!

  Kyrie eleison.

  TWego dzieła Krzciciela, bożycze,

  Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

  Słysz modlitwą, jąż nosimy,

  A dać raczy, jegoż prosimy:

  A na świecie zbożny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - PERYPETIE WYDAWNICZE I CENZURALNE „EZOPA”

  Najważniejszym tytułem do literackiej chwały Biernata z Lublina jest wierszowana przeróbka Żywota Ezopa Fiyga, mędrca obyczajnego i z przypowieściami [tj. bajkami] jego, z niektórymi też inych stawnych mędrców przykłady osobliwymi a barzo śmiesznymi i też krotochwilnymi etc. Jest to zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BOGURODZICA” - WĄTKI TREŚCIOWE W „BOGURODZICY” I WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ POLSKIEJ SZTUCE KOŚCIELNEJ

  Poza tym zawiera Bogurodzica pewne wątki treściowe, które pojawiały się w czasowo ograniczonych epokach. Tak się ma rzecz z kultem św. Jana Chrzciciela jako pośrednika między człowiekiem a Chrystusem. Łacińskie pieśni z tym wątkiem znane są z wieków X-XII. W tym samym czasie pojawia się w sztuce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA I ZNACZENIA FORM WYRAZOWYCH - I ZWROTKA

  Zacznijmy od spraw kompozycji składniowej i niezbędnych objaśnień wyrazów.

  Bogurodzica składa się z dwóch strof nierównych tak co do długości. jak i co do ilości sylab. Najpierw zajmiemy się pierwszą zwrotką. Chociaż nie używa się dziś wyrazu bogurodzica poza tytułem tego utworu, i ten, i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - WSPÓŁCZEŚNI O BIERNACIE Z LUBLINA I JEGO „EZOPIE”

  Cenzor zamojski, wymieniając (niezupełnie dokładnie) tytuł Ezopa -i,!/ wskazując na jego wierszowaną formą („Żywot rymami złożo-m "), nie posiadał żadnych wiadomości o autorze dzieła, choć nazwisko Mi' mata z Lublina nie było mu bynajmniej obce, tyle że z powodu zupełnie innego tekstu, mianowicie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /13 412

  praca w formacie txt
 • Gospodarka a środowisko

  Ocena /5.0 Przedmiot / Język polski

  Autor /Kamcia Dodano /03.02.2013 Znaków /16 948

  praca w formacie doc
 • Ocena 5.0

  Romantyzm :-*

  Romantyzm (z fr. romantisme, od roman – powieść, opowieść) – epoka w historii sztuki i literatury, trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Romantyzm był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który rozwinął się początkowo w Europie i wyrażał się w poezji, malarstwie i...

  Ocena /5.0 Kategoria / Romantyzm

  Autor /Kamcia Dodano /03.02.2013 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barok :)

  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie"[1] lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku[2]. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Kamcia Dodano /03.02.2013 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O literaturze Niepodległej Polski do XVIII wieku

  «A jeśli komu droga otwarta do nieba, - tym, co służą ojczyźnie.» Jeżeli to prawda, co mówi Kochanowski, jeżeli zasługi położone dla ojczyzny otwierają drogę do nie­ba, to ogromna większość pisarzów naszych, których dzieła tworzą literaturę nie­podległej Polski, dawno się już cieszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /9 960

  praca w formacie txt

Do góry