Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŻABICKI ZBIGNIEW

  ŻABICKI ZBIGNIEW, ur. 12 IV 1930 w Łodzi, zm. 27 XII 1970 w Warszawie, historyk literatury i krytyk. Studia polonist., rozpoczęte 1949 na UŁ, ukończył 1954 na UW; od 1951 pracował naukowo w IBL PAN (m. in. kier. pracowni literatury współcz. od 1967); 1962-69 sekretarz nauk. Komitetu Badań nad Kulturą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻABCZYC JAN

  ŻABCZYC JAN, zm. po 1629, poeta, paremiograf. Biografia nieznana, być może mieszczanin lub chłop, sługiwał różnym, pisarz często plagiowany w XVII w. Panegirysta Mniszchów, utrwalił wyprawę Maryny po carską koronę (w wierszu-logogryfie Mars moskiewski krwawy 1605 i in.). Wydał zbiorki aforyzmów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻABA NAPOLEON FELIKS

  ŻABA NAPOLEON FELIKS, ur. 15 VIII 1806 (wg in. źródeł w kwietniu 1803 lub 1805) na Witebszczyźnie, zm. 17 VI 1885 w Zbylitkowskiej Górze pod Tarnowem, publicysta i działacz polit., poeta, tłumacz. Uczestnik powstania listopadowego, po jego upadku osiadł na emigracji w Anglii, skąd odbywał podróże do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹWIERZYNIEC, zbiór 700 epigramów M. Reja

  ŹWIERZYNIEC, w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt i ptaków kstałty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane, zbiór 700 epigramów M. Reja, wyd. w Krakowie 1562, u M. Wirzbięty. Każdy utwór Ź. zbudowany jest z 8 wersów 13-zgłoskowych. Całość dzieli się na 4 księgi o różnej tematyce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹWIERCIADŁO albo Kstałt, dzieło zawierające zespół utworów M. Reja

  ŹWIERCIADŁO albo Kstałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam jako we źwierciedle przypatrzyć, dzieło zawierające zespół utworów M. Reja, wyd. w okazałym tomie in folio przez M. Wirzbiętę, w Krakowie 1568. Zgodnie z tytułem Ź. należy do licznej rodziny traktatów renesansowych zw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNTOWSKIE CZASY. Powieść z roku 1572, powieść J.I. Kraszewskiego

  ZYGMUNTOWSKIE CZASY. Powieść z roku 1572, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. 1845, wyd. w Warszawie 1846, t. 1-4, utwór przełomowy w hist. powieściopisarstwie autora jako pierwsza próba stworzenia większej całości artyst. przez połączenie własnej koncepcji „powieści dokumentarnej" z pewnymi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT AUGUST. Trylogia, utwór dram. L. Rydla

  ZYGMUNT AUGUST. Trylogia, utwór dram. L. Rydla, (cz. 1 Królewski jedynak; cz. 2 Złote więzy; cz. 3 Ostatni), wyst. w Krakowie 1912, wyd. tamże 1913. Temat tragicznej miłości Zygmunta Augusta do Barbary Radziwiłłówny podejmowany był przez A. Felińskiego, J. Wybickiego, F. Wężyka, A.E. Odyńca. D...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWROTNICA. Kierunek: sztuka teraźniejszości, czasopismo lit.-artyst.

  ZWROTNICA. Kierunek: sztuka teraźniejszości, czasopismo lit.-artyst., wyd. nieregularnie w Krakowie od maja 1922 do października 1923 (I seria, nr 1-6) i nast. od maja 1926 do czerwca 1927 (II seria, nr 7-12). Redaktorem i wydawcą był T. Peiper, którego publikacje wytyczały główny kierunek pisma (słowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWROT. Miesięcznik społeczno-kulturalny

  ZWROT. Miesięcznik społeczno-kulturalny, pismo wyd. w Czes. Cieszynie od 1949 jako organ Pol. Związku Kult.-Oświat. w Czechosłowacji. Redaktorzy: P. Kubisz (1949-58), T. Siwek (1958-64), J. Rusnok i H. Jasiczek (1964-68), T. Chrząszcz (1969-72), E. Suchanek (1972, od nru 12 1976), B. Bielan (od nru 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWOLON. Monologia, dramat wierszem C. Norwida

  ZWOLON. Monologia, dramat alegoryczno-symboliczny w 11 odsłonach wierszem C. Norwida, powst. 1848-49, wyd. 1851 w Poznaniu, dedykowany bratu poety Ksaweremu; fragm. wystawiła 1925 warsz. Szkoła Dramatyczna. Autorski komentarz do utworu, wyjaśniający sens tytułu i znaczenie poszczególnych osób, zawarty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt

Do góry