Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŻELECHOWSKI WŁODZIMIERZ

  ŻELECHOWSKI WŁODZIMIERZ, ur. 8 VI 1893 w Krakowie, zm. 4 X 1954 w Katowicach, mąż -> J. Zabierzewskiej-Żelechowskiej, poeta i prozaik. Syn malarza, Kaspra. Podczas studiów prawniczych i ekon. w Krakowie związany ze środowiskiem artystyczno-literackim. Od 1923 na Śląsku, czynny w organizacji życia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻELAZNA MARYNA. Wiersz, powieść poetycka L. Mierosławskiego

  ŻELAZNA MARYNA. Wiersz, powieść poetycka L. Mierosławskiego, wyd. w Paryżu 1836, dedykowana ,,w nadziei, nocy i milczeniu ostrzącym żelaza, w zakład wspólnictwa". Treść utworu, realizującego udramatyzowany wzorzec gatunku, stanowią dzieje bohaterki, rzucone na tło spisków patriot. i terroru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻEGLARZ, Komedia w 3 aktach, dramat J. Szaniawskiego

  ŻEGLARZ, Komedia w 3 aktach, dramat J. Szaniawskiego, wyst. w Warszawie 1925, wyd. tamże 1930 (razem z dramatami Ptak i Adwokat i róże). Sztuka przedstawia zasady funkcjonowania mitu w społeczeństwie. Rodzinne miasto tyt. bohatera, kapitana Nuta, tworzy legendę jego heroicznej biografii. Przeciwko tej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻEBROWSKI JAKUB

  ŻEBROWSKI JAKUB, żył w 1 poł. XVII w., tłumacz. Szczegóły życia nie znane. Dokonał przekładu Przemian Owidiusza, dedykując je synowi J. Zamoyskiego, Tomaszowi, kanclerzowi kor. (Metamorphoseon, to jest Przeobrażenia ksiąg piętnaście, Kr. 1636). Po parafrazach i przekł. fragmentarycznych A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻDŻARSKI AUGUSTYN

  ŻDŻARSKI AUGUSTYN, ur. 1794 w Krakowie, zm. 1846 w Płocku, poeta, dramatopisarz. Po studiach na UJ był od 1818 nauczycielem języków w Szkole Wojewódzkiej w Płocku (po 1831 uczył kilka lat w Sejnach); wśród uczniów Ż. byli m. in. G. Zieliński i J. Majorkiewicz. Należał do najczynniejszych członków...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻARNOWIEC a literatura polska

  ŻARNOWIEC, wieś w pow. krośnieńskim, woj. rzeszowskim, nad Jasiołką (dopływ Wisłoki). W Ż. znajduje się dworek zakupiony z funduszów społ. i ofiarowany 1903 M. Konopnickiej w 25-lecie jej pracy lit., w darze narodowym. Do 1956 dworek był własnością córki poetki Z. Mickiewiczowej; przekazany przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻARGON, argot (franc.) slang (ang.), język środowiskowy

  ŻARGON, argot (franc.) slang (ang.), język środowiskowy, utworzony przez określoną grupę społeczno-zawodową, np. studentów, żołnierzy, sportowców i in. Wyróżnia się przede wszystkim swoistym słownictwem, przy czym różnice nie obejmują ogółu słownictwa podstawowego, ale przejawiają się gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów

  ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów (inc. „Ty śpisz, Zygmuncie"), elegia F. Karpińskiego, powst. zapewne 1801 (wg W. Włocha i I. Chrzanowskiego 1796, wg W. Jankowskiego i J. Krzyżanowskiego 1797), prwdr. 1806 w t. 1 Dzieł wierszem i prozą-, jedna z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻAGARY. Miesięcznik idącego Wilna poświęcony sztuce

  ŻAGARY. Miesięcznik idącego Wilna poświęcony sztuce, czasopismo lit.-społ., wyd. w Wilnie od kwietnia 1931 do marca 1934; założone przez grupę poetycką Ż, skupioną wokół Koła Polonistów USB; początkowo wyd. jako bezpłatny, czterokolumnowy dod. do konserwatywnego dziennika „Słowo" (jego red., S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻABUSIA. Sztuka w 3 aktach, komedia G. Zapolskiej

  ŻABUSIA. Sztuka w 3 aktach, komedia G. Zapolskiej, wyst. w Krakowie 1897, wyd. w Warszawie 1903 w tomie Teatr G. Zapolskiej. Jest to opracowanie dramaturgiczne pomysłu lit. zrealizowanego wcześniej w noweli Żabusia („Przegl. Tyg." 1899 nr 10). Akcja komedii toczy się w Warszawie pod koniec XIX w., tematem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 146

  praca w formacie txt

Do góry