Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BIELATOWICZ JAN

  BIELATOWICZ JAN, ur. 16 XI 1913 w Nisku, zm. 27 XI 1965 w Londynie, prozaik, krytyk lit., bibliograf. Syn lekarza powiatowego, dzieciństwo spędził kolejno w Rzeszowie, Pilźnie, Tarnowie; 1931-37 studiował polonistykę na UJ i Uniw. Pozn.; uczestnik wojny obronnej 1939, internowany na Węgrzech, jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOKOZOWICZ BAZYLI

  BIAŁOKOZOWICZ BAZYLI, ur. 2 I 1932 w Widowie (Białostockie), rusycysta, badacz pol.-wsch.słow. i pol.-radz. stosunków lit. i naukowych. Studia ukończył na uniw. w Leningradzie. Pracownik nauk.-dydakt. UW (docent od 1969), nast. Instytutu Słowianoznawstwa PAN (prof. od 1978); doctor h.c. uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARDIJEWSKI HENRYK

  BARDIJEWSKI HENRYK, ur. 7 I 1932 w Częstochowie, dramatopisarz i satyryk. Ukończył 1955 bibliotekoznawstwo i filologię pol. na UW, od 1957 redaktor w Pol. Radiu. Twórczość B., o charakterze filoz.-satyr., jest wyrazem racjonalistyczno-sceptycznego stosunku do współcz. świata, który zagraża człowiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALIŃSKI STANISŁAW

  BALIŃSKI STANISŁAW. - Zmarł 12 XI 1984 w Londynie. Wydanie krajowe poezji B. z l. 1928-81 pt. Peregrynacje opracował P. Hertz (1982).

  Studia o twórczości S.B., red. I. Opacki i M. Pytasz, Kat. 1984.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALCERZAN EDWARD

  BALCERZAN EDWARD, ur. 13 X 1937 w Wołczańsku pod Charkowem (ZSRR), krytyk i badacz literatury pol., poeta i prozaik. Po studiach polonistycznych na UAM (1956-61) związany na stałe z tą uczelnią, habilitowany 1972, prof. od 1985. Współred. miesięcznika —> „Nurt" (1968-81) oraz dwumiesięcznika —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAHDAJ ADAM

  BAHDAJ ADAM. - Zmarł 7 V 1985 w Warszawie. Ostatnie powieści: Gdzie twój dom, Telemachu? (1982), Dan 'Drewer i Indianie (1985).

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDERSKA HALINA

  AUDERSKA HALINA. - W 1972-78 wiceprezes ZG ZLP, 1983-86 prezes nowo utworzonego ZLP, od 1986 prezes honorowy. W 1980-85 posłanka na Sejm. Warszawa 20-lecia, okresu wojny i okupacji, powstania warsz. to tło wydarzeń powieści Miecz Syreny (1980); lękom człowieka współcz. poświęcona jest mikropowieść...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCT BOHDAN

  ARCT BOHDAN, ur. 27 V 1914 w Warszawie, zm. 11 V 1973 w Siedlcach, syn M. Buyno-Arctowej, pisarz, grafik, lotnik. W 1934 ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Od t.r. do 1939 studiował grafikę w warsz. ASP. Lotnik we wrześniu 1939, później pilot myśliwski Pol. Sił Powietrznych na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCENT. Literatura i sztuka, almanach artyst.

  AKCENT. Literatura i sztuka, almanach artyst. wyd. w Lublinie od 1980; od 1981 kwartalnik, pod red. B. Wróblewskiego (współred. M. Adamczyk, I. Gawarecka, T. Kwiatkowski-Cugow, L. Lameński, W. Michalski, D. Opolski. F. Piątkowski, B. Zadura). Pismo ogólnopol. poświęcone zagadnieniom współcz. literatury i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOW MARK SIEMIONOWICZ

  ŻYWOW MARK SIEMIONOWICZ, ur. 16 V 1893 w Homlu, zm. 20 II 1962 w Leningradzie, ros. tłumacz i popularyzator literatury polskiej. W 1906-08 mieszkał w Warszawie. Początkowo zajmował się dziennikarstwem, pracę tłumacza zaczął od prozy - Przedwiośnie S. Żeromskiego (1925), opowiadania G. Daniłowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt

Do góry