Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PHI BETA KAPPA

  Najstarsze z oznaczonych greckimi literami stowarzyszeń na niektórych uniwersytetach i college'ach amer., niegdyś tajne, o którego członkostwo ubiegać się mogą studenci osiągający najwyższe oceny w nauce. Odznaką członka stowarzyszenia jest złoty zegarek. Założone w college'u Williama i Mary w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETER GRIMES

  (wym. pi:ter grajmz) Bohater tytułowy słynnej opery (Londyn 1945, wyst. pol. Gdańsk 1958) Benjamina Brittena (libretto: M. Slater wg Listu XXII z poematu The Borough, 1810, Geórge'a Crabbe), która na nowo uczyniła z Anglii jedną z ojczyzn wielkiej opery. W miasteczku rybackim na wsch. wybrzeżu Anglii ok. 1830...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETRODWOREC

  Ros. Pietrodworiec, do 1944 Peterhof, miasto fontann nad Zatoką Fińską 30 km od Leningradu w ZSRR, dawna rezydencja carska założona przez Piotra Wielkiego, budowana od 1714 przez W.W. Rastrellego, J.B.A. Leblonda, A.I. Woroniszyna i in. Park fr. z ogromnym zespołem fontann z rzeźbami (kaskady Złote Wzgórze...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETRONILLA

  Legendarna męczennica z I w., którą wcześni pisarze chrześcijańscy uczynili córką św. Piotra (łac. Petrus) na podstawie fałszywej etymologii jej imienia.

  Wychowanie Petronilli. Wg Złotej legendy św. Piotr, lękając się o cnotę pięknej córki, mocą swą sprawiał, że ustawicznie leżała w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETRUCCI Ottaviano

  (wym. petruczczi), 1466-1539, Drukarz wenecki. Po otrzymaniu w 1498 przywileju od Republiki Weneckiej otworzył jedną z największych we Włoszech drukarnię nut Z powodów politycznych musiał ok. 1510 przenieść się do Fossombrone w Marche, w środk.-wsch. Italii, gdzie uruchomił drukarnię i papiernię.

  Był...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król PETAUD

  (wym. peto:) Dawna nazwa króla żebraków we Francji, wzięta z łac. peto 'żebrzę'.

  Jego władza nad poddanymi była niewielka. Nazwę „Dwór króla Petaud", fr. la cour du roi Petaud, stosowano do zbiorowiska, w którym każdy chce rządzić, a wszyscy mówią jednocześnie; nieraz stosowano ją do dworu Ludwika...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETYCJA

  Prośba, pismo, podanie, zazw. zbiorowe, skierowane do władz a. osób na wyższym stanowisku: z łac. petitio 'atak; prośba; roszczenie'.

  Petycja o prawo, ang. Petition of Right, deklaracja parlamentu ang. z 1628, niechętnie zatwierdzona przez króla Karola I, postanawiająca, że nie będzie się nakładać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETERBOROUGH

  (wym. pi:terboro) Miasto Northamptonshire we wsch. Anglii, nad rzeką Nen(e).

  Katedra romańsko-gotycka rozpoczęta w 1118, poświęcona w 1238, w zach., gotyckiej fasadzie kulisowej, znacznie szerszej od romańskiego korpusu nawowego, trzy monumentalne portale w wysokich wnękach, ale rzeczywiste wejście b...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETERCYMENT

  Dawn. przedni gatunek wina hiszpańskiego, rodzaj malagi, sprowadzany niegdyś do Polski; z nm. Petersimes od Pedro Jimenes, imię i nazwisko hiszp. eksportera win.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Olech Dodano /09.04.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORNHAUSER JULIAN

  KORNHAUSER JULIAN, ur. 20 IX 1946 w Gliwicach, poeta, prozaik, krytyk literacki. Studia slawist. na UJ ukończył 1970. Pracownik nauk. Instytutu Filologii Słow. UJ od 1975, habilitowany 1982. W 1968-74 należał do krak. grupy poet. Teraz, był członkiem zespołów red.: „Nowego Wyrazu", 1977-79 —> „Kultury"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /09.04.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt

Do góry