Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - IDEAŁ DWORZANINA I „NAUKA O JĘZYKU”

   „Gry rozmowne” były rozrywką uprawianą na dworach włoskich i biskup Samuel powołuje się na tę tradycję proponując przerwać grę w karty i zająć się „jaką iną krotochwilą”, która by „polerowała rozum”. Przeciwstawienie owo już na wstępie nobilituję dialog jako formę nie tylko modną, ale i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - KREACJA BOHATERA

  Zasadnicze tendencje ideowe romansu błazeńskiego Biernat z Lublina czy Jan z Koszyczek przejęli oczywiście ze wzorów, ale przekładając na język polski dostosowali je niejako do potrzeb polskiego czytelnika i istniejącej ówcześnie sytuacji społecznej. Tendencje te odczytać można poprzez analizę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /9 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „NIESZCZĘŚCIU KWOLI... LUTNIĄ I WDZIĘCZNY RYM PORZUCIĆ MUSZĘ”

  W kontekście Trenów, zwłaszcza zaś Trenu II, to przekonanie, jedno z fundamentalnych w twórczości Kochanowskiego, ulega przekreśleniu: „Jakie szczeście ludzi naszladuje, / Tak w nas albo dobrą myśl, albo złą sprawuje” (w. 19-20). W dobrej myśli dobrze było cieszyć się poezją, widzieć w niej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /5 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - TEORIA TREFNOWANIA

  Księga druga Dworzanina jest zastosowaniem ogólnych wskazań zawartych w pierwszej do konkretnych sytuacji życia dworskiego. Sformułowano tu nawet coś w rodzaju dekalogu dworzanina. Najciekawsze są dziś dla nas wskazówki dotyczące stroju, przy tej okazji bowiem dał Górnicki mały wykład o modzie męskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /17 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - IDEOLOGIA BAJEK

  Obrońca ludu, a rychło i doradca królów, był Ezop przede wszystkim bajkopisarzem. 1 ta jego rola jesl najważniejsza, zarówno w dziejach literatury, jak i w strukturze opowieści o jego karierze. Wyobraźnia starożytnych Greków uczyniła go twórcą, wręcz wynalazcą bajki zwie-

  oam pojcię cio Kosciara z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - MISTRZ PROZY

  W księdze trzeciej Dworzanina, której tematami są „wizerunek” dwornej pani i miłość dworska, zemściła się na polskim autorze decyzja usunięcia kobiet z grona rozmówców. Również swoista surowość moralna, o której już była mowa, przyczyniła się do tego, iż ten fragment polskiej parafrazy, mimo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - NAJZNAKOMITSZY DEBIUT POLSKIEGO ODRODZENIA

  Na dorobek literacki Łukasza Górnickiego składa się kilkanaście dziel różnej wartości i o różnym charakterze. Niektóre z nich zdobyły sobie pewną popularność, jak np. traktaty polityczne: Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich (czy — według innego przekazu — Rozmowy o elekcyjej, o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - WSTĘP DO PROBLEMATYKI „TRENÓW”

  Treny są ostatnim z wielkich dzieł Jana Kochanowskiego. Powstały później niż Fraszki, Pieśni, Odprawa postów greckich i Psałterz Dawidów. Uważa się je powszechnie za dzieło najwybitniejsze w całym dorobku poety z Czarnolasu, za ukoronowanie jego twórczości. Tym samym też są Treny najwybitniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - DWORZANIN DOSKONAŁY

  Dworzanin polski jest dziełem wyrastającym w znacznej mierze z osobistych doświadczeń Górnickiego. Ponieważ autor przyszedł na świat najprawdopodobniej w mieszczańskiej rodzinie w Oświęcimiu, karierę mógł zrobić najłatwiej na dworach bogatych panów. Jego biografia to przykład takiego awansu:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „SAFO SŁOWIEŃSKA"

  Treny wyrosły ze sprawy osobistej. Tragicznie dla ich autora — Jana Kochanowskiego — osobistej. Była nią śmierć ukochanej córeczki poety: Orszulki. O tym bolesnym, a podstawowym dla pozaliterackiej genezy Trenów fakcie „autor” powiadamia „czytelnika” wielokrotnie. Najpierw, jak przystało, we wstąpię do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 214

  praca w formacie txt

Do góry