Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „RYTMY” - „NASZ PRZYJACIEL SĘP”

  Czytamy poetów interesownie. Znajdujemy u nich to, co znaleźć chcemy, przypisujemy im własne myśli, bezceremonialnie używamy ich dla wypełnienia swego świata myśli i wyobraźni. Dzieje literatury opowiedziane jako historia odbioru dzieł literackich byłyby równie ciekawe i kto wie czy nie uczciwsze niż...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „PRÓŻNO MORZEM NIE PŁYWAMY...”

  W Trenie IX zawarta została również krytyka pojęcia mierności, tak kluczowego przecież w twórczości Kochanowskiego nl w renesansowej moralistyce:

  Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi,

  Ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi Potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym Nędznika upatrujesz pod dachem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „RYTMY” - GRA O WOLNOŚĆ

  Żywot Ezopa Fryga akcentuje, może nawet obsesyjnie, mądrość niewolnika — nie bez wyraźnego powodu i celu. Ezop, na sposób błazeński, udowadnia ustawicznie głupotą otoczeniu, a przede wszystkim swemu panu, „mądrcu ważnemu / Po wszej Grecyjej sławnemu” (w. 431-432) — filozofowi Ksantowi (zob. zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „FRASZKA CNOTA” CZYLI O KRYZYSIE ŚWIATOPOGLĄDOWYM

  W obliczu śmierci bliskich i cierpienia wszystkie ideały i poglądy okazują się nieważne i złudne, choć wydawałoby się, że zostały .oparte na najbardziej niewzruszonych podstawach, bo na ustanowionym przez Boga ładzie moralnym i na religijnych dogmatach. W kontekście Trenów zarówno ów ład moralny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /11 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „WYWIODŁEŚ WSZYTKIM, NIE WYWIODŁEŚ SOBIE"

  Treny są przyznaniem się poety-myśliciela do porażki, bezskuteczności własnych rad, pozorności ładu opiewanego w jego dziełach. Przede wszystkim jednak są wyrazem rozczarowania do filozofii i do pomocy, jakiej może ona udzielić człowiekowi. Filozofia właśnie jako „zbiór rozumowych argumentów”...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /8 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „KUPIĆ BY CIĘ, MĄDROŚCI, ZA DROGIE PIENIĄDZE...”

  Poszukiwanie pociechy w poezji poprzedza w Trenach szukanie pocieszenia w filozofii. Przypomnijmy zakończenie Trenu VIII:

  Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,

  A serce swej pociechy darmo upatruje.

  (w. 13-14)

  Tą pociechą, zgodnie z żywionymi przez Kochanowskiego-humanis-tę przekonaniami, powinna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „ŻADEN OCIEC PODOBNO BARZIEJ NIE MIŁOWAŁ DZIECIĘCIA...”

  Portretowi dziecka, owianemu bólem i tęsknotą, towarzyszy w Trenach nieustannie relacja o cierpieniach ojca. Jest on drugim, co najmniej równie ważnym, jeśli nie ważniejszym bohaterem, cyklu. Trafnie ten problem ujął Janusz Pelc w swej książce o Trenach:

  Urszulka nie jest ani jedyną, ani też nawet...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - WOBEC WŁOSKIEGO WZORCA

  Wspomniane aktualizacje i uzupełnienia to tylko jeden z aspektów stosunku Górnickiego do pierwowzoru. Dworzanin bowiem nie jest tylko tłumaczeniem tekstu na język polski; to również spolszczenie bohatera. Postąpił tu Górnicki inaczej niż niemieccy i francuscy tłumacze II Cortegiano, którzy ograniczali się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - „EZOP”: TRADYCJE ANTYCZNE I RENESANSOWA

  AKTUALNOŚĆ

  Rodowód Żywota Ezopa Fryga i bajek „ezopowych” sięga głębokiej starożytności. Pierwsza biografia literacka legendarnego niewolnika-bajkopisarza powstała zapewne już ok. VI w. p.n.e. Żywot ten, w pierwotnym kształcie nie zachowany, ulegał różnorodnym przeobrażeniom

  i obrastał w wątki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „JEŚLIM KIEDY NAD DZIEĆMI PIÓRKO MIAŁ ZABAWIĆ...”

  Ten dwuwiersz, mówiący o opłakiwaniu zmarłego dziecka za pomocą, czy za pośrednictwem tekstu poetyckiego, prowadzi nas do kolejnej roli podmiotu lirycznego Trenów, mianowicie roli poety i wcale bogatego kręgu spraw związanych z funkcją poezji i programem literackim cyklu. Ranga tej problematyki podkreślona...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /5 749

  praca w formacie txt

Do góry