Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POKŁADZINY

  Łac. conscensio łhalami 'wejście do sypialni', dawn. prawn. akt fizycznego spełnienia małżeństwa (łac. copula carnalis 'złączenie cielesne'), przez który stawało się ono całkowicie uprawomocnione, przyznawało mężowi prawo do posagu, żonie do zapisu wiana, a obojgu do zapisu dożywocia; w dawnej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POHANIEC

  Dawn. pogard, poganin, wyznawca islamu, zWł. Tatar a. Turek; z ukr. pohaneć.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /78

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKŁON

  Pokłon trzech mędrców (trzech króli) wg Biblii, Ew. wg Mat., 2, 1; zob. Epifania; Magowie; Trzy (Trzej królowie); obraz (1481, nie ukończony) Leonarda da Vinci, Florencja, Uffizi. Obraz P. Bruegela St., Bruksela.

  Pokłon pasterzy wg Biblii, Ew. wg Luk. 2, 16-17; obraz (1476) w środk. części tryptyku ołtarza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POHYBEL

  Dawn. zguba, zatracenie; szubienica; ukr., pokrewne polskiemu ginąć, gibnąć, giąć. Na pohybel na zgubę, na zatracenie, na zagładę; niech zginie, niech przepadnie, śmierć mu!

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGNAŁA WOŁKI NA BUKOWINĘ

  Pieśń ludowa, bardzo popularna w różnych odmianach, o dziewczynie, która zgubiła wołki.

  Pognała wołki na bukowinę,

  Wzięła skrzypeczki, wzięła jedyne,

  Tam grała, śpiewała,

  Kędy swoje siwe wołki pasała. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGOŃ

  Godło państwowe dawnej Litwy, pierw, prawdop. herb Olgierda, jego samego przedstawiający; herb Wielkiego Księstwa Litewskiego w czerwonym polu, wyobrażający rycerza na koniu w pełnym biegu, w hełmie, z mieczem wzniesionym w prawej ręce, a w lewej z tarczą z podwójnym złotym krzyżem; włączony przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POETA

  Drażliwy ród wieszczów (poetów), łac. genus irritabile vątum,z Listów, 2,2, 102, Horacego.

  Kto chce poete zrozumieć, musi udać się do jego kraju, nm. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Landegehen, motto do Dywanu Zachodu i Wschodu (Westóstlicher Divan, 1819) Goethego. Licencja poetycka, łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /5 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGŁÓWNE

  W Polsce przedrozbiorowej podatek obliczany od głowy, tj. od osoby, bez względu na posiadany majątek; w 1520 zróżnicowano je wg zajmowanych stanowisk na blisko dwieście klas podatkowych; nakładano też pogłówne na Żydów, Tatarów i Cyganów, ale szlachta broniła się skutecznie przeciw pogłównemu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWIKA

  Podwijka, podwiczka, w Polsce od XV w. kwef, zasłona, welon, płócienna biała chusta okrywająca szyję i podbródek, wiązana na czubku głowy, noszona przez mężatki; przen. dawn. kobieta, niewiasta.

  Podwikarz dawn. kobieciarz, babiarz, bałamut

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSĘDEK

  W dawnej Polsce urzędnik książęcego sądu dworskiego, a od XIV w. urzędnik w sądzie ziemskim, zastępca sędziego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /120

  praca w formacie txt

Do góry