Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WSPOMINKI O KASPROWICZU

  Przyszedłem w Zakopanem do Kasprowicza, który mieszkał wtedy daleko za ulicą Kościeliską, gdzieś aż przy Gąsienicowym Potoku, u Żyda *, nad jarem, w który spadała droga, dzisiaj już zarównanym. O ileż bardziej malownicze, o ileż piękniejsze były te dawne drogi, na których się koła łamało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - STYL I STRUKTURA WIERSZOWA

  Język i stylistyka Hymnów prezentują się jako zjawisko o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania, mieszają się tu rozmaite poetyki i różne_kon we n c j e_s t y 1 is ty c z ne: elementy naturalizmu z impresjonizmem, znamiona i tendencję ekspre-sjonistyczne z modernistycznym symbolizmem. Współistnieją...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /32 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOMNIENIA O JANIE KASPROWICZU

  We Lwowie niemal od razu wszedłem w grono ludzi, którzy stali najbliżej poety-profesora. Złożyłem Kasprowiczowi naprzód kurtuazyjną wizytę w domu przy ulicy Świętej Zofii 32. W jego pokoju zauważyłem pianino i fisharmonium. Dowiedziałem się, że na pianinie grywają córki, a na fisharmonium poeta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /4 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJA I ZNACZENIE HYMNÓW W POEZJI POLSKIEJ

  Problematyka Hymnów Kasprowicza nie była jakimś odkryciem i szczególną rewelacją na tle literatury owoczesnej. Młoda Polska, tak jak zresztą cały modernizm europejski, uwrażliwiona była programowo niejako na tematy „wysokie”, zagadnienia egzystencjalne i filozoficzne, na metafizyczne aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /6 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA KASPROWICZA DO HYMNÓW

  Między Wisłą a górną Notecią ku północnemu zachodowi od Płocka ciągną się Kujawy. Żyzne, urodzajne i osnute legendą historyczną, ubarwione podaniami o Piaście i o królu Popielu, o tonących w mroku dziejowym zaczątkach państwowości polskiej. Krajobraz Kujaw jest nostalgiczny: szeroka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /20 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYZNACZNIKI GATUNKOWE LIRYKI HYMNICZNEJ

  Określenie istoty liryki hymnicznej nie jest zagadnieniem łatwym i prostym, ponieważ zarówno w dziejach literatury nazwą tą oznaczano utwory bardzo często niezwykle różne, jak i w poglądach krytyków i historyków poezji nie ma w tym przedmiocie zupełnej zgodył. Sam termin pochodzi od wyrazu greckiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPEJSKI MODERNIZM I MŁODA POLSKA

  W nauce i filozofii zastanawiano sic; od dawna nad przyczynami sprawczymi ustawicznej zmienności podstaw kultury, nad tym, jaki mechanizm powoduje, że co pewien czas zmieniają się poglądy, ideały, tak iż ludzkość znajduje się w ustawicznym dążeniu, w ciągłym marszu ku nieznanym i ku nie dającym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /43 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „CZŁOWIEK NIE KAMIEŃ...”

  „Obrona ludzkiego prawa do płaczu i. boleści” w Trenach nie jest jedynie przeciwstawieniem doświadczenia, bolesnego i trudnego —. doktrynie, która „na płacz lekkość wkłada”. Wspiera sią ona także swoistą doktryną, nową filozofią człowieka, wypływa zaś z twierdzeń w arcydziele Kochanowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - ŚWIATOPOGLĄD ODBUDOWANY

  Cykl poetycki Kochanowskiego „na śmierć Orszulki” opowiada nie tylko o kryzysie światopoglądowym, ale i o poszukiwaniach nowego ładu, próbach, nie ze wszystkim daremnych i nie ze wszystkim udanych, odbudowania światopoglądu. Niewątpliwie istotnym elementem tej odbudowy jest Tren XVII. Rozpoczyna się on od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „LUDZKIE PRZYGODY, LUDZKIE NOŚ!”

  Zachwiany czy nawet zburzony światopogląd został w Trenie XIX odbudowany. Jednakże nie przez prosty nawrót do punktu wyjścia. Trudno się zresztą temu dziwić, gdy się przyjmuje, że Treny są relacją o głębokim kryzysie i cierpieniu przekraczającym ludzką wytrzymałość. Światopogląd został...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 086

  praca w formacie txt

Do góry