Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SIKIRYCKI IGOR

  SIKIRYCKI IGOR, ur. 31 VII 1920 w Brześciu nad Bugiem, zm. 2 I 1985 w Łodzi, poeta, satyryk, autor książek dla dzieci, tłumacz. Studiował 1944-47 na wydziale humanist. UMCS i UŁ. Podczas okupacji żołnierz AK. W 1954-59 kierownik lit. i artyst. łódzkiego Teatru Satyry, a 1966-67 kierownik lit. teatru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPKOWSKI ANDRZEJ

  PRZYPKOWSKI ANDRZEJ, ur. 9 VII 1930 w Wołominie pod Warszawą, prozaik. Studiował prawo na UW (ukończył 1952). Do 1962 urzędnik w Centr. Urzędzie Geodezji, po 1970 czynny w .życiu lit., 1972-81 czł. redakcji „Barw", współpracownik „Życia Lit.", „Kultury", „Miesięcznika Lit.", miesięcznika „Morze"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIOTROWSKI MIECZYSŁAW

  PIOTROWSKI MIECZYSŁAW, ur. 6 V 1910 we Lwowie, zm. 8 XII 1977 w Warszawie, prozaik, artysta plastyk. Studiował w Warszawie: 1928-31 w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, w 1935 ukończył ASP. Podczas okupacji niem. był nauczycielem w Siedlcach. Po wojnie mieszkał krótko w Łodzi, nast. w Warszawie. Twórca...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUZYNA KONSTANTY

  PUZYNA KONSTANTY, ur. 13 IV 1929 w Warszawie, krytyk teatr., eseista, poeta. W 1948-52 studiował filologię pol. na UJ, był kierownikiem lit. Teatru Wybrzeże w Gdańsku (1953-54), Teatru Dram. w Warszawie (1954-61). Współzałożyciel i 1956-69 współred., od 1972 red. nacz. miesięcznika —» „Dialog". W swej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIENIĄŻEK JANUSZ, ODROWĄŻ

  PIENIĄŻEK JANUSZ, ODROWĄŻ, ur. 2 VII 1931 w Opatowicach na Kujawach, pisarz, historyk literatury, edytor. Studiował na UW filologię pol. (1945-52) i rosyjską (1953/54). W 1956-71 pracownik nauk. IBL PAN, od 1972 dyrektor warsz. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, red. czasopisma muzeum „Blok-Notes" (od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPUGA JAN

  PAPUGA JAN, ur. 16 II 1915 we wsi Zbyszek pod Piotrkowem Trybunalskim, zm. 2 I 1974 w Szczecinie, prozaik. Pochodził ze środowiska chłopsko-robotniczego, pracował jako tragarz, później jako listonosz, od 1935 służył w lotnictwie morskim, wydalony za przynależność do KZMP. Podczas II wojny świat, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIASECKI SERGIUSZ

  PIASECKI SERGIUSZ, ur. 1 VI 1899 w Lachowiczach pod Baranowiczami, zm. 14 IX 1964 w Penley (Anglia), powieściopisarz. Uczył się w szkołach ros. i do 18 r. życia nie znał języka polskiego. W 1922-26 działał jako agent wywiadu na pograniczu pol.-radz., trudniąc się jednocześnie przemytem. Kilkakrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEKARSKI KAZIMIERZ

  PIEKARSKI KAZIMIERZ, ur. 30 III 1893 w Tirgu Jiu (pd. Rumunia), zm. 7 II 1944 w Łowiczu, historyk książki, bibliotekarz, bibliograf. Syn proletariatczyka Witolda. Studia filologii pol. i słow. na UJ ukończył 1920, doktorat uzyskał na podstawie pracy Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516 (1926)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMOJOWSKI JERZY

  NIEMOJOWSKI JERZY, ur. 8 XII 1918 w Nowym Sączu, poeta. Studiował prawo na UJ, debiutował w —> „Naszym Wyrazie". Uczestnik wojny obronnej 1939, uciekł z niewoli. W 1942—43 w konspiracji, 1943 aresztowany, przeszedł przez obozy hitlerowskie: Pustków, Sachsenhausen, Dorę. Po wyzwoleniu w Niemczech do 1947, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWACKA EWA

  NOWACKA EWA, ur. 17 XII 1934 w Chorzowie, prozaik, autorka książek dla młodzieży. Ukończyła filologię pol. na UW. W l. 1958-62 pracowała jako nauczycielka, nast. w Pol. Radiu. Zainteresowania twórcze N. to zarówno odległa historia, jak współczesność. Na przekonująco rekonstruowanym tle hist.-obycz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt

Do góry