Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Motyw apokalipsy w literaturze

  Apokalipsa (z greckiego -apokalypsis - objawienie,odsłonięcie) - To szczególnyrodzaj wypowiedzi, przedstawiającejtajemnice czasówostatecznych, wyjaśniającej sensdziejów, zawiera proroczą wizjęwydarzeń towarzyszącychkońcowi świata. W Bibliizwłaszcza Objawienie św. Jana.Celem jej jest przedstawieniedla'...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /16 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw antyutopii w literaturze

  Antyutopia - W przeciwieństwiedo utopii, którajest wizjąidealnego, egalitarnego,sprawiedliwego społeczeństwa,antyutopia jest utworemsatyrycznym, ośmieszającym,parodiującym dzieła pisarzyutopijnych lub brutalnie przedstawiającymnieprzystawalnośćpięknych teorii dorzeczywistości. Elementyantyutopii...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /9 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw anioła w literaturze

  Anioty - Istoty niematerialne pośredniczące między ludźmi a Bogiem, zwykle uosabiające doskonałość i dobroć. Przedstawia się je najczęściej jako pięknych mężczyzn z wielkimi białymi skrzydłami, czasem jako pulchne uskrzydlone dzieci (na wzór amorków). Biblia (ST) - 1) Anioły z ognistymi mieczami...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /7 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNY

  Słusznie już Gostomski przyrównał artyzm Hymnów do symfonii, jako zespołu różnorodnych środków artystycznych. Tylko to jest symfonia powstająca żywiołowo, samą naturalną „logiką” procesu twórczego komponowana, przeważnie niejednolita, ale zawsze potężna. Gdy w poemacie dramatycznym Na Wzgórzu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /6 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN KASPROWICZ — POETA MYŚLI

  Spoglądając na całość hymnów, dostrzega się w nich cztery człony podstawowe, związane z sobą ideowo, i cztery dalsze, pokrewne owemu trzonowi, ale o tematyce odmiennej. Trzon stanowią Dies irae, Święty Boże, Moja pieśń wieczorna i Salve Regina, związane z sobą tematycznie, obejmują bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /5 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA HYMNÓW KASPROWICZA

  Pierwsze ślady zainteresowania się Kasprowicza liryką hymniczną wiodą do początków twórczości, literackiej poety. Jeden z jego kolegów i przyjaciół z lat szkolnych, ks. Antoni Lautaitz, przekazał nam świadectwo o szczególnym upodobaniu początkującego literata w tego typu poezji już w okresie jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /20 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMOWY O HYMNACH

  Podszedł do stołu i otworzył tom swoich poezji. Wiedziałam, na czym się zatrzyma: „Dies irae” — Boży gniew — straszny „Dzień sądu”. Napisał ten poemat przed dwunastu laty, w ów rok burz i przełomów życiowych *. Zaczął czytać półgłosem... Dziwne, prawie ponure wrażenie wywierało to urywane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /5 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA I ZAWARTOŚĆ TREŚCIOWA HYMNÓW

  Hymny ujęte są w dwa cykle poematów z lat 1898—1901: Ginącemu światu i Salve Regina. Cykl pierwszy stanowią Dies irae, Salome, Święty Boże, Święty Mocny i Moja pieśń wieczorna; cykl drugi SaWe Regina, Hymn św. Franciszka z Assyżu, Judasz i Hymn Marii Egipcjanki. Nastrój i tonacja obu tych cyklów są...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /23 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKOŁA HYMNÓW KASPROWICZA

  Hymny były pierwszym dziełem Kasprowicza, które ukazało szerszym warstwom społeczeństwa tego wielkiego poetę, posiadającego dotąd tylko drobną garstkę istotnie rozumiejących go przyjaciół-czcicieli. Od razu też z najwyższym uznaniem przyjęła te pieśni krytyka, z pełnym dotąd zastrzeżeń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /7 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - LIRYZM, WIZYJNOSĆ I SYMBOLIKA OBRAZÓW

  Od pierwszego momentu pojawienia się Hymnów narzu-ciły się świadomości krytyków i czytelników ich niezwykła oryginalność i nowatorstwo' ekspresji. W swoim nurcie najgłębszym są to poematy liryczne, ale w ową materię liryczną, bardzo osobistą, intymną, wdzierają się' raz po* raz żywioły obce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /29 984

  praca w formacie txt

Do góry