Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POSAG

  Kapitał a. majątek wnoszony do małżeństwa przez żonę w dawnych społeczeństwach rolniczych uzupełniony przez wyprawę (zob.); por. Wiano.

  Choćby koza biała, byle posag miała dawne przysł. Choćbyś była jako gwiazda, bez posagu za nic każda, choćbyś była jako miesiąc, bez posągu za mąż nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAW

  W XVI w. miara sukna i tkanin, prócz płótna, licząca od 12 do 64 łokci, zazw. jednak 32 łokcic, przest. zwój sukna, sztuka sukna; {dawn. też: postawa) osnowa, nici biegnące wzdłuż tkaniny, stanowiące jej rusztowanie, grunt, od którego zależy jej trwałość, przetykane wątkiem (nićmi poprzecznymi)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSEJDON

  Mit. gr. bóg morza, syn Kronosa i Rei, brat Zeusa, Hadesa, Hery, mąż nimfy Amfitryty, prawdop. pierwotnie bóg podziemnych źródeł życiodajnych rzek i strumieni, stąd jego związek ze światem podziemnym, Demeter, wstrząsami podziemnymi; Homer nazywa go „Ziemiotrząscą", „władcą Ziemi błękitnogrzywym"...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGAL

  W płn. i środk. Europie XVI i XVII w. złota moneta dziesięcio- a. pięciodukatowa bita na wzór złotych cruzadosów portugalskich; w Polsce i na Litwie bity od poł. XVI do poł. XVII w. jako największa złota moneta w obiegu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTRZYŻYNY

  U wielu ludów starożytnych, również u dawnych Słowian uroczysty obrzęd obcięcia włosów chłopcu, który przechodził spod opieki matki pod opiekę ojcowską, otrzymując zarazem nowe imię; obrzędowe obcięcie włosów osób wstępujących do zakonów rz.-kat. i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSESJA

  Dawn. posiadanie czegoś; dawn. dzierżawa, arenda; posiadłość; nieruchomość, plac z budynkiem; z łac. possessio 'posiadłość'.

  Posesjonat dawn. właściciel majątku ziemskiego a. nieruchomości miejskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTYK

  Zewnętrzna część budowli, otwarta przynaj mniej z jednej strony kolumnadą, zazw. arkadową, najczęściej przed wejściem głównym, w starożytności i w archit. nawiązującej do antyku, często zwieńczona trójkątnym frontonem; z łac. porticus 'hala; kolumnada; (kruż)ganek; szkoła stoików'. Pstry Portyk...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORT - ROYAL

  (wym. porruająl) Klasztor na płd.zach. od Paryża, zał. w 1204, od 1225 w posiadaniu cystersek. Gdy na pocz. XVII w. rozluźniła się dyscyplina klasztorna, przywróciła ją z całą energią młoda przełożona Jacqueline Arnauld, znana jako Matka Angelika od św. Magdaleny.

  W 1625 zakonnice przeniosły się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUKROWSKI WOJCIECH

  ŻUKROWSKI WOJCIECH. - Od 1986 prezes ZG ZLP. W ostatnich latach wydał powieść Zapach psiej sierści (1980), zbiór Opowiadania z Dalekiego Wschodu (1985), baśń Na tronie w Blabonie (1986).

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKA JAN

  WYKA JAN, ur. 1 III 1902 w Zaleszczykach, poeta, prozaik, publicysta, działacz polityczny. Studiował polonistykę i germanistykę na UJ. Członek ZMS „Życie" i KPP. W 1933-35 czł. redakcji „Lewaru". Od 1937 żołnierz Brygady im. J. Dąbrowskiego w Hiszpanii, współred. pisma „Dąbrowszczak". W 1940-41...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt

Do góry