Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POSTUMUS

  Przyjaciel Horacego, do którego poesta skierował słynne słowa Pieśni 14 z Księgi 2: ,JEheufugaceSy Postume, Postume, labuntur annf łac., 'Niestety, Postumie, Postumie, szybko mijają lata'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTYLLA

  Dawn. zbiór kazań z pop. objaśnieniami i komentarzami do fragmentów Biblii, zwł. do ustępów z Ewangelii związanych z nabożeństwami. Forma piśmiennictwa relig., powstała w Polsce w XV w., a bujnie rozwinięta w XVI jako narzędzie polemik religijnych pisarzy katolickich (Jakub Wujek), kalwińskich (Mikołaj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Szekspir

  William Szekspir jest z pewnością najwybitniejszym pisarzem języka angielskiego. Jego sztuki teatralne i poematy charakteryzują się takim bogactwem znaczeń, że każde pokolenie odnajduje w nich coś dla siebie.

  Kariera literacka Szekspira trwała około 20 lat, od 1592 do 1612 r., i przypadła na okres...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /10.04.2012 Znaków /7 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSKROMIENIE ZŁOŚNICY

  Ang. The Taming of the Shrew, komedia (Londyn 1594; wyst. pol. Lwów 1828: Recepta na złośnicę, grana też późn. jako Ugłaskanie sekutnicy) Szekspira. Złośnicą jest Katharina, którą Petruchio (Petrycy) dla posagu poślubia i przeprowadza gwałtowną tresurę panny młodej przy pomocy podstępu, siły...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORWANIE

  Dawn. uprowadzenie, uwięzienie siłą, gwałtem, zwł. kobiety; zob. też Rapt(us puellae). Dziś mówi się raczej o uprowadzeniu jakiejś osoby (mężczyzny, kobiety a. dziecka) przez przestępców dla uzyskania okupu w drodze szantażu, a. przez terrorystów chcących w ten sposób wymusić uwolnienie swoich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSPOLITE RUSZENIE

  Ludność kraju zdolna do służby wojskowej, powoływana pod broń celem obrony zagrożonych przez nieprzyjaciela granic państwa; w Polsce od XIII w. powszechna mobilizacja części ludności obowiązanej, gł. z tytułu posiadania ziemi, do stawienia się na wezwanie króla konno i orężnie dla obrony kraju w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZĄDEK

  Ład, płan, regularny rozkład, układ; układ kolejny, następstwo wg ustalonej kolejności a. hierarchii; ustrój, rządy, reżim, system rządów; architektoniczny system konstrukcyjno-kompozycyjny, którego najcharakterystyczniejszym elementem jest kolumna, a zwł. jej głowica; dawn. regulamin, zwyczaj, system;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSPÓLSTWO

  Dawn. zgromadzenie, gromada, grono, towarzystwo; (łac. communitas civium) śrdw. ludność miejska mająca obywatelstwo miejskie, pojęcie obejmujące kupców i rzemieślników cechowych w przeciwstawieniu do rządzącego miastem patrycjatu; obecnie -pogard, motłoch, gmin.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZEKADŁO

  Przysłowie osobiste, powiedzonko, wyraz, zdanie, wtrącane przez niektórych do potocznej mowy bez związku z treścią, jak np. panie; panie (dobro)dzieju; prawda?; wiesz?; proszę ciebie; niektóre porzekadła znanych w historii postaci stały się ich przydomkami, np. „panie kochanku" (Karola Radziwiłła)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POST

  Oznacza właściwie całkowite wstrzymanie się od jedzenia i picia, częściej jednak stosuje się tę nazwę do różnego rodzaju diet, których wspólną cechą jest rezygnacja z niektórych potraw, np. mięsnych, a. napojów, np. alkoholowych.

  W tym sensie jego wartości lecznicze stwierdzone zostały w różnych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt

Do góry