Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRASOŁ

  Solarz (na Ukrainie i Białorusi - czumak), dawn. przekupień soli, rozwożący ją po Rzplitej, zajmujący się prasołką, prasolstwem (handlem solą); prócz wędrownych byli też osiadli prasołowie w większych miastach, gdzie tworzyli bractwa; w Krakowie już w XIV w. istniał oddzielny targ solny, łac. forum...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA

  Zob. też Dana idy; Herakles; Penelopa; Syzyf. Arbeit macht frei nm., 'Praca oswobadza'; szydercze hasło wypisane na bramie hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu. Bez pracy nie ma kołaczy przysł.

  Cokolwiek czynić może ręka twoja, czyń pilnie, bo ani pracy, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /5 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE

  Powstania śląskie w 1919-21 trzykrotne wystąpienia zbrojne polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom w celu przyłączenia tych ziem do odrodzonego państwa polskiego. Powstania wielkopolskie walki zbrojne o wyzwolenie narodowe przeciw Prusom w latach 1794,1806, 1846, 1848 i 1918-19.

  Powstanie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRADO

  Museo del Prado, w Madrycie, jedno z najbogatszych i najważniejszych muzeów sztuki na świecie; zał. w 1819 przez króla Ferdynanda VII, rozbudowane w XIX i XX w. Wielki zbiór malarstwa hiszp. zawiera najważniejszą kolekcję obrazów El Greca i Velazqueza, dzieła Murilla, Zurbarana, Goyi, Ribery.

  Bogaty zbiór...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZNAŃ

  Nazwa znaczy: 'należący do człowieka imieniem Poznań' (od poznać), tak jak Przemyśl, Dobrogoszcz czy Miłoradz należały do Przemysła, Dobrogosta czy Miłorada. Gród na Ostrowie Tumskim w VIII a. IX w.; pierwsze polskie biskupstwo w 968; zburzony w 1038; w 1253 lokacja miasta na prawie magdeburskim przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGA (1)

  Praha, miasto nad Wełtawą w śrdk. Czechach (Czechosłowacja), od 973 siedziba pierwszego biskupstwa czes., prawa miejskie w 1235 (Stare Miasto) i 1257 (Mała Strana); w 1348 Karol IV lokował Nowe Miasto i ufundował pierwszy w środk. Europie uniwersytet; w 1918 Praga stała się stolicą Czechosłowacji; zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWKA

  Mały mechanizm muzyczny, składający się z metalowego wałka nabitego kolcami, stalowego grzebienia o zębach strojonych chromatycznie i sprężynowego mechanizmu napędowego, samogrający po nakręceniu, umieszczany w skrzynkach, zegarach, szkatułkach, zabawkach, zapalniczkach itp., popularny w XIX i na pocz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ

  Por. Opowieść; Romans. Antypowieść a. „nowa powieść", fr. nouveau roman, awangardowy kierunek we współczesnej powieści fr. z pocz. lat 50. XX w. (N. Sarraute, M. Butor, A. Robbe-Grillet, C. Simon, R. Pinget), rezygnujący z realistycznego wzorca powieści: z przyczynowości w toku fabuły, z analizy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /11 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBA

  To, co nieodzowne; konieczność, mus; dawn. bitwa, walka, potyczka, wyprawa wojenna; przest. użytek, zapotrzebowanie. Każdy (pracuje) według swoich możliwości i otrzymuje według potrzeb, nm.jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Bediirfnissen, komunistyczna zasada podziału, zob. Krytyka programu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINNOŚCI

  Feudalne, daniny i opłaty, którymi w dawnej Polsce obciążano chłopów i mieszczan, świadczą o ogromnej i nieustannej wynalazczości w zakresie znajdowania pretekstów do darcia skóry z ludności zależnej. Samych nazw podatków z okresu do pocz. XVII w. naliczono wiele setek.

  Np. achtelowe za warzenie piwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt

Do góry