Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PREFERANS

  Popularna w XIX i na pocz. XX w. gra w 32 karty, odmiana winta grywana w trzy (rzadziej dwie a. cztery) osoby, w której rozstrzyga liczba wziętych lew; z fr. prćfśrence 'pierwszeństwo'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESTACJE

  Hist. obowiązek pewnych świadczeń, np. pracy nakazanej przez zwierzchność; w dawnej Polsce powinności poddańcze chłopów; z późn.-łac. 1. poj. praestatio 'świadczenie obowiązkowe' od łac., 'rękojmia'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRETOR

  W staroż. Rzymie wyższy urzędnik obieralny, sprawujący władzę w sądownictwie cywilnym i karnym; łac. praetor.

  Pretor nie troszczy się o drobiazgi, łac. minima non curat praetor, przysł. łac.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRATER

  Słynny park w Wiedniu, położony w płd. części wyspy utworzonej przez Dunaj i Kanał Dunajski; ok. 1560, za cesarza Maksymiliana II, urządzony jako rezerwat zwierzyny, w 1766 przez cesarza Józefa II otwarty dla publiczności. Miejsce historycznych uroczystości dworskich i festynów ludowych, jak korso...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDA

  Zob. Oliwka (Oliwa na wierzch wypływa); Śmiech (Śmiejąc się...). Chleb jedz, a prawdę rżnij przysł. Co prawda, to nie grzech przysł. Co to jest prawda?, łac. quid est veritas, w Wulgacie, Ew. wg Jana, 18, 38, sceptyczne pytanie Piłata na słowa Jezusa: „Wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego."...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /4 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO

  Zob. też Księga (Elbląska). Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię! z Biblii, Amos, 5,7.

  Bocianie prawo zob. Bocian. Corpus iuris canonici lac., w XII-XV w. łączna nazwa sześciu zbiorów prawa kanonicznego, użyta po raz pierwszy przez papieża Grzegorza XIII w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /13 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWY

  Znajdujący się po prawej stronie; szlachetny, uczciwy; prawowity, legalny, zgodny z prawem; dawn. konserwatywny, zachowawczy, prawicowy; dawn. prawdziwy, autentyczny; dawn. sprawiedliwy; zob. Lewica i prawica.

  Iść prawą drogą (zejść z niej; wrócić na nią) postępować uczciwie, szlachetnie (przestać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREBENDA

  Kośc. rz.-kat. beneficjum kościelne łączące funkcję kośc. z prawem korzystania ze związanych z nią uposażeń fundowanych przez osoby świeckie a. duchowne; śrdw.-łac. praebenda od łac. prae(hi)bere 'ofiarować; ufundować*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRECJOZA (1)

  Klejnoty, biżuteria, kosztowności; z fr. precieux 'kosztowny, wyszukany*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /75

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASZCZUR

  Ojciec prapradziada; daleki przodek; syn prawnuka a. prawnuczki; daleki potomek; zob. Noe (Nasz praszczur...).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt

Do góry