Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Motyw córki w literaturze

  Córka - W stosunku do rodziców dziecko płci żeńskiej. Słowa używa się m.in. w połączeniach: rodzona, chrzestna, wyrodna, przybrana.

  Biblia (ST) - 1) Po zniszczeniu Sodomy przy życiu pozostał tylko Lot i jego córki. Zamieszkali w górach. Aby zapewnić sobie potomstwo, córki w czasie dwóch kolejnych nocy...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /6 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw cierpienia w literaturze

  Cierpienie - Odczuwanie bólu fizycznego lub moralnego, męka, męczarnia. W literaturze motyw cierpienia pojawia się nader często. Jego przyczyny mogą być bardzo różne, ale zawsze jest to dla człowieka doświadczenie niezwykle istotne, pozostawiające głęboki ślad. Cierpienie pojawia się w życiu...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /19 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw buntu w literaturze

  Bunt - 1) Sprzeciw, protest, opór, niezgoda, podburzanie. 2) Zorganizowana    akcja

  protestacyjna wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucja, przewrót; Biblia (ST) -1) Za pierwszych buntowników w Biblii uznaje się Adama i Ewę, którzy nie byli posłuszni woli Boga i zjedli owoc z drzewa wiadomości dobrego i...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /31 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw bezdomności w literaturze

  Bezdomność - Człowiek bezdomny to ktoś nie mający domu, schronienia, nie mający gdzie mieszkać, tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota.

  Biblia (ST) - 1) Wyrokiem boskim Adam i Ewa zostali wygnani z raju i skazani na pracę, cierpienie, ból. Utracili bezpieczne schronienie, jakim był Ogród Eden, odtąd mieli...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /4 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw błazna w literaturze

  Błazen - 1) komik występujący w cyrku, klown; 2) człowiek niepoważny, ośmieszający się, kompromitujący się, będący pośmiewiskiem; 3) postać występująca na dworach królewskich - trefniś, wesołek, komik. Bardzo często jednak postać błazna - wielkiego prześmiewcy kojarzono z mędrcem. W każdej...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /17 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezdomność w literaturze

  Bezdomność - Człowiek bezdomny to ktoś nie mający domu, schronienia, nie mający gdzie mieszkać, tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota.

  Biblia (ST) - 1) Wyrokiem boskim Adam i Ewa zostali wygnani z raju i skazani na pracę, cierpienie, ból. Utracili bezpieczne schronienie, jakim był Ogród Eden, odtąd mieli...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /25 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw balu w literaturze

  Bal - Jest to wielka, huczna zabawa taneczna. Może być: karnawałowy,    pub liczny, składkowy, kostiumowy, maskowy. A. Zawada w "Dwudziestoleciu literackim" pisze, że epoką, która szczególnie ukochała bale, było dwudziestolecie międzywojenne. Były one w modzie, miały bardzo piękną oprawę i zwłaszcza...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /9 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Axis mundi

  Axis mundi - Kategońę tę wprowadził w swoich pracach:"Traktat o histońi religii" i"Sacrum, mit, histońa" MirceaEliade. Axis mundi znaczy ośświata, pępek świata. W wielureligiach występujepowtarzający się motyw wiary wto, że świat bierze początek odśrodka, rozciąga się od punktucentralnego...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /5 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autotematyzm w literaturze

  Autotematyzm - Czynieniesamego siebie lub swojejtwórczości tematem utworów.Czynienie gatunku twórczości jejliterackim tematem (np. metapowieść- powieść o pisaniupowieści). Nie należy mylić autotematyzmu z autobiografizmem,czyli czerpaniemtematu literackiego z faktówwłasnego życia pisarza, zwłasnych...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /11 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw arkadii w literaturze

  Arkadia/Raj - W starożytnej Grecji lesista kraina w środkowej części Peloponezu. Otoczona górami, o łagodnym, przyjaznym    klimacie, zamieszkała przez lud trudniący się pasterstwem i uprawą żyznej, wydającej bogate plony ziemi. Taki wizerunek Arkadii przedstawił Wergiliusz w "Bukolikach" -jako krainy...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /14 136

  praca w formacie txt

Do góry