Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRZYPOWIEŚĆ

  Przysłowie, maksyma, aforyzm; bajka (zob.) alegoryczno-moralna, zwł. o zwierzętach; parabola, utwór narracyjny o treści pouczającej, ubogi w postacie, zdarzenia i realia, mający jednak ukryte znaczenie alegoryczne a. symboliczne, odnoszące się do ogólnych prawideł egzystencji człowieka, ludzkich postaw...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSAŁTERZ

  (starop. żołtarz) Zbiór 150 psalmów wchodzących w skład Biblii (Starego Testamentu); zob. Psalm; z późn.-łac. psalterium.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSIĘGA

  Dwuznaczna przysięga motyw folklorystyczny, pop. zwł. w literaturze śrdw., którego znany przykład zawiera legenda o Tristanie (zob.) i Izoldzie. Udając się na sąd, który ma orzec, czy jest winną stosunków miłosnych z Tristanem, Izolda wysyła mu pisemne polecenie, aby przyodział się w szaty ubogiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSŁOWIE

  (dawn. przypowieść, zob.) Zdanie zawierające myśl alegoryczno-dydaktyczno-moralizującą, wyrażające naukę ogólną, wskazówkę a. przestrogę, zwięzłe i wyraziste, zazw. skonstruowane na zasadzie równoległości (pod względem formalnym lub znaczeniowym) i kontrastu, występujące w jednej lub wielu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYTOMNY

  Dawn. obecny, teraźniejszy, utrwalony (zachowany) w pamięci, myśli; dawn. ktoś obecny gdzieś w danej chwili; będący w pełnej świadomości, trzeźwy, dobrze się orientujący, umiejący sobie radzić.

  Przytomny czemu dawn. będący świadkiem czego, obecny przy czymś.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁBICA

  W XIV-XVII w. żelazny hełm z ruchomą zasłoną opuszczaną na twarz, noszony przez ciężkozbrojną jazdę rycerską; pop. błędna nazwa samej zasłony hełmu.

  Odkryć, odsłonić, podnieść przyłbicę; wystąpić z podniesioną przyłbicą; uchylić przyłbicy wystąpić jawnie, otwarcie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJ

  Akt władcy feudalnego nadający pewne uprawnienia poszczególnym osobom a. całym stanom lub też uchylający w stosunku do nich jakieś powszechnie obowiązujące prawo. Przywileje generalne obejmujące cały kraj, ograniczające znacznie władzę króla, który po ich wydaniu był nimi prawnie związany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYMIERZE

  W Biblii i w teologii nazwa przyrzeczeń, obietnic, uczynionych człowiekowi przez Boga w zamian za należne Mu posłuszeństwo i miłość. W przymierzu z Noem Bóg obiecuje, że nie spuści więcej na ziemię potopu, i ustanawia na niebie tęczę jako znak tego przymierza (Gen., 9).

  W przymierzach z Abrahamem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCIEŚ

  Przyciesie, w budownictwie drewnianym, spód, podwalina, podstawa ściany.

  Jak przyciesie zakładają, to jeść i pić dają; jak łacą, to diabłami płacą (łacić 'podbijać krokwie łatami') dawne przysł. budarskie, ciesielskie, dotyczące stosunków wiejskich: gdy dach na ukończeniu, a chwila rozliczenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYDOMEK

  Dawn. wyróżniająca nazwa jednej z linii rodu, dodawana do nazwiska, wzięta z nazwy herbu, jak Kostka, Ostoja, Dunin, Habdank, Lis, Gozdawa, a. od przezwiska, które przeszło z ojca na syna (zob. Przezwisko); złośliwe a. żartobliwe przezwisko.

  Tak syn Macieja zawżdy zwał się Bartłomiejem,

  A znowu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry