Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RESTAURACJA

  Odnowienie, odbudowa, doprowadzenie do pierwotnego stanu, zwł. zabytków, dzieł sztuki; przywrócenie na tron dynastii, zwł. Stuartów w Anglii w 1660 (Karol II), a także okres oznaczany nazwą tego wydarzenia, kiedy gł. postaciami literackimi w Anglii byli m.in. John Dryden, William Congreve, George Farąuhar...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REQUIEM

  (wym. rękwiem) Rekwiem, msza rekwialna, żałobna, za zmarłych, łac. Missa pro defunctis, śpiewana w dzień zaduszny i w czasie uroczystości żałobnych, wg obrządku rzymskiego składa się z 9 części: Introitus (Requiem aeternam dona eis Domine, łac. 'wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie', nazwa mszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESURSA

  Dawn. klub towarzyski kupców, obywateli ziemskich itd.; dawn. lokal takiego klubu, spotkanie, zebrania jego członków; z nm. Ressource od fr. ressources 'środki, zasoby (pieniężne)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REQUIESCAT IN PACE

  Łac., 'niech spoczywa w spokoju' napis na wielu nagrobkach staroż. Rzymu (również skrót RIP); por. Ziemia (Niech ci...).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETMAN

  Starszy flis(ak), włóczek, odpowiedzialny za stan i transport tratew na rzece; z nm. Rotte 'rota; drużyna' i Mann 'człowiek'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RES GESTAE SAXONICAE

  Kronika saska obejmująca dzieje Sasów do chwili zgonu Ottona I, pióra Widukinda z Korwei (ok. 925-973; Corvey koło Hoxter, dziś RFN), zawierająca m.in. opisy walk z Węgrami i Słowianami, jak również najstarszą wzmiankę o państwie polskim, mianowicie opis wyprawy Wichmana przeciw Mieszkowi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REUTER Paul Julius

  (wym! ręjter) Właśc. Israel Beer Josaphat, 1816—99, ur. w Kassel (Niemcy, dziś RFN), w 1829 został urzędnikiem w banku swego wuja w Getyndze, w 1849 połączył linią telegrafu Akwizgran z V'erviers (w Belgii). Gdy próbował założyć agencję prasową w Paryżu, uniemożliwiły to restrykcje rządowe.

  W...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESKRYPT

  Łac. rescriptum, w staroż. Rzymie pisemna odpowiedź cesarza na pytanie urzędników a. osób prywatnych w wątpliwych kwestiach prawnych, mająca znaczenie zasady prawnej; odpowiedź papieża a. biskupa na pytanie lub prośbę; przest. zarządzenie władz, rozporządzenie pisemne.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REVERE Paul

  (wym. riwije po:l), 1735-1818, Amer. patriota z czasów Rewolucji Amerykańskiej, najlepszy złotnik Nowej Anglii, rysownik, sztycharz, odlewnik dzwonów i dentysta. Brał udział w bostońskim „buncie herbacianym" (zob; Boston) i został kurierem komitetu korespondencyjnego stanu Massachusetts.

  Przeszedł do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESPEKT

  Szacunek, poważanie, z łac. respectus 'obejrzenie się; wzgląd; poszanowanie'. Być (mieć kogoś) na respekcie dawn. być u kogoś (mieć kogoś) w domu, we dworze, na utrzymaniu z uwagi na pokrewieństwo, zasługi, zobowiązania itp.

  Dama (panna) respektowa, dworzanin respektowy dawn. dworka a. dworzanin...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt

Do góry