Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RUDEL (2)

  Dawn. stado sarn, jeleni; z nm., 'sfora (psów, wilków); chmara (ptaków)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /94

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUINY ATEŃSKIE

  Nm. Die Ruinen von Athen, uwertura opus 113 i muzyka sceniczna op. 114 (1811) Beethovena, napisana na zamówienie do dramatu Augusta von Kotzebue, wykonana po raz pierwszy w 1812 na otwarcie teatru w Budapeszcie; ze słynnym Marszem tureckim (stylizacja muzyki janczarskiej), którego temat kompozytor podjął...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDIGER

  Jeden z bohaterów, prawdop. pochodzenia legendarnego, należący do cyklu Nibelungów(zob.), rycerz szlachetny i sprawiedliwy, „ojciec wszelakich cnót", jedyna postać o charakterze prawdziwie chrześcijańskim wśród pozostałych postaci Pieśni o Nibelungach.

  Jest wasalem Attyli (Etzela), przyjmującym gościnnie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBRUK

  (Guillaume de Rubruąuis) Właśc. Wiłem de Ruysbroeck (wym. rojsbruk), ok. 1220-ok. 1270, podróżnik flamandzki, franciszkanin. Na polecenie Ludwika IX udał się w poselstwie do chana w Karakorum, aby pozyskać go przeciw muzułmanom; dotarł do siedziby chana 26 XII 1253 podróżując przez Konstantynopol, Sudak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBRYCELA

  Łac. Directorium a. Ordo Dmni Officii, kośc. rz.-kat. oficjalny kalendarz liturgiczny z wykazem formularzy mszalnych i brewiarzowych obowiązujących w poszczególnych dniach roku kośc., spisem świąt, niekiedy listą kościołów i klasztorów diecezji; ze śrdw.-łac. rubricella 'rozdział;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBRYKA

  Stałe miejsce w czasopiśmie, poświęcone określonemu rodzajowi informacji; w formularzach - miejsce do wpisywania danych; (w l.mn.) przepisy prawno-liturgiczne, normujące obrzędy i ceremonie kośc.; z łac. rubrica 'czerwona farba; namalowany nią tytuł rozdziału' od ruber 'czerwony.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH(CH)

  Ptak-Rok, w lit. arabskiej od IX-X w. legendarny olbrzymi ptak (wg Baśni z 1001 nocy, zob. Tysiąc, skrzydełko pisklęcia tego ptaka ma, jeszcze przed wykluciem się, tysiąc sążni długości), przebywający w dalekich krajach.

  Legendy o Ruchchu biorą prawdopodobnie początek od jednego z wymarłych już...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCHO

  Dawn. tren, długi, wlokący się po ziemi ogon sukni damskiej; dawn. zasłona, opona, welon; dawn: to, co się rusza. Rucho - diabli wózek dawne przysł., o ogonach u sukni.

  Serduszko moje, rucho przyjernne!

  Uderz do serca pięknej Hanety.

  F. Zabłocki, Pieśń, 1-2.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBAJJAT

  Lit. strofa Omara, pięciostopowy cztero wiersz jambiczny, w którym rymują się wersy: 1., 2. i 4., używany w poezji perskiej jeszcze w okresie przedmuzułmańskim, później przejęty przez wiele literatur muzułm. Wschodu. Omar Chajjam (ok. 1045-ok. 1123), astronom, matematyk, filozof i poeta perski, zasłynął...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBEL

  Waluta Rosji przedrewolucyjnej i ZSRR = 100 kopiejek; z ros. rubl od rubit' 'rąbać, odrąbywać (dawn. kawałki srebra ze sztaby)', podobnie jak karbowaniec od karbów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Naum Dodano /12.04.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt

Do góry