Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Motyw przyjaźni w literaturze

  E. Bronte "Wichrowe Wzgórza" Przyjaźń Katarzyny i Heathcliffa rodzi się we wczesnym dzieciństwie. Za przyzwoleniem pana Earnshawa dzieci spędzają razem większość czasu (zarówno na zabawie, jak i na nauce, która nie jest ich mocną stroną). Z czasem tworzą się między nimi niezwykle silne więzi...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /5 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw przemijania w literaturze

  Przemijanie - Motyw przemijania, obecny w literaturze od starożytności, związany jest z materialnym aspektem życia: przemija to, co doczesne, ziemskie i materialne. Jego początków należy dopatrywać się w Księdze Koheleta, ale także w filozofii starożytnej, np. Heraklita z Efezu. Przemijanie jest ujmowane...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /9 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw przemiany w literaturze

  Baśnie - Motyw przemiany jest stałym    elementem wykorzystywanym w baśniach. Zmiana dokonuje się zwykle za pomocą zaklęć, magicznych przedmiotów i działań, np. w bajce "Piękność i bestia" piękny książę zostaje przemieniony czarami w paskudną bestię, a następnie przywrócony do dawnej postaci...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /8 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw pracy w literaturze

  Praca - Świadoma działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia pewnych dóbr materialnych czy kulturowych. W szerszym tego słowa rozumieniu może być traktowana jako: zawód, wykonywane zajęcie, miejsce zatrudnienia czy nawet wytwór ludzki. W literaturze najczęściej ukazywana jest jako zajmowanie się...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /8 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw powrotu w literaturze

  Powrót - Przybycie do miejsca, w którym już się było, przebywało przez jakiś czas. Ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Można powracać do rodzinnego domu, miasta albo do "miejsc ukochanych", które się niegdyś odwiedzało. Można też doświadczyć powrotu uczucia, ale również...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /13 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw pogrzebu w literaturze

  Pogrzeb - Inaczej pochówek, jest ceremonią składania do grobu zmarłego. W przeszłości związany był z bogatym rytuałem (np. czuwanie przy marach, wspólne modlitwy, msza żałobna, stypa, niu praw boskich, kierując się miłością podział majątku po zmarłym), z którego siostrzaną, chowa brata uznanego...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /8 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw wędrówki w literaturze

  Podróż/wędrówka - Przebywanie drogi do jakiegoś miejsca, przenoszenie    się, przemieszczanie z miejsca na miejsce po rozległych terenach; kolejne odwiedzanie wielu miejsc w poszukiwaniu czegoś. Czasem wędrówka może przybrać formę pielgrzymki, czyli drogi, którą się przebywa, zmierzając do miejsca...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /14 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw pieniędzy w literaturze

  Pieniądze - Środek płatniczy, wymyślony przez Fenicjan w miejsce handlu wymiennego. Od wieków pojawiały się w sztuce jako: zapłata, pokusa, siła obracająca tryby świata, przekleństwo    czy błogosławieństwo. W większości przypadków twórcy zwracali uwagę na ich zdradliwy wpływ na człowieka i jego...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /9 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw piękna w literaturze

  Piękno - Zespół cech takich jak proporcja ksztahów, harmonia barw, dźwięków, który sprawia, że coś budzi zachwyt. Piękno może też mieć charakter moralny, dotyczyć wewnętrznej doskonałości. W literaturze ideał piękna zwykle zależy od estetycznych poglądów epoki, choć może być kształtowany w...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /5 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw piekła w literaturze

  Piekło-Piekło to miejsce, gdzie według chrześcijaństwa cierpią dusze ludzi potępionych. Największą karą jest nieobecność Boga. W literaturze piekłem może się stać każde miejsce. Zależy to od człowieka albo od okoliczności.

  Biblia - Piekło to miejsce wiecznego    potępieniagrzeszników...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /10.04.2013 Znaków /4 118

  praca w formacie txt

Do góry