Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RUNY (1)

  Najstarszy typ pisma płn.-europejskiego, używany przez plemiona płn.-germańskie, utworzony pod wpływem kursywy gr. i rz. przystosowanej do rzezania liter w drzewie a. cięcia w kamieniu; najdawniejsze alfabety runiczne używane były prawdop. przez wschodnich Gotów ok. r. 300, inne w Niemczech do VII w., w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUŃ

  Zwarty kobierzec różnorodnych roślin na łące a. pastwisku; wschodzący, zielony jeszcze zasiew traw a. zbóż.

  Kiedy pierwszy raz bydło wygnano na wiosnę,

  Uważano, że chociaż zgłodniałe i chude,

  Nie biegło na ruń, co już umaiła grudę.

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 11, 10—12.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RURYK

  Wg Powieści (zob.) dorocznej wódz Waregów (Normanów szwedzkich), który na zaproszenie Słowian ilmeńskich, pragnących, aby zaprowadził ład w ich kraju, objął w 862 rządy w Nowogrodzie Wielkim, zmarł w 879.

  Od tego legendarnego księcia wywodziła się historyczna dynastia Rurykowiczów, książąt ruskich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMEL

  Rumelpikieta, zob. Pikieta. Trafić w rumel dawn. trafić w samą porę, w sam raz, dogodzić komu, z nm. Rummel 'hałas; rupiecie; (cały) kram'.

  W rumel pop. wszystko razem, jak idzie, jak leci, bez wyboru, bez wyjątku.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hrabia RUMFORD

  Tytuł nadany przez elektora. Bawarii amer. uczonemu, działaczowi i reformatorowi społ. Beniaminowi Thompsonowi, 1753-1814, twórcy podstaw kinetycznej teorii ciepła, wynalazcy ulepszeń w metodach ogrzewania, oświetlenia i gotowania, działającemu w Anglii, Irlandii i Bawarii.

  Tytuł od miejsca urodzenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prozaicy polscy XIX wieku - Bolesław Prus

  Historia polskiej literatury XIX wieku to plon doświadczeń dwóch największych zrywów narodowowyzwoleńczych tej epoki: powstania listopadowego i styczniowego.

  Wybitnym pisarzom - Kraszewskiemu, Sienkiewiczowi i Prusowi - przyszło tworzyć w bardzo trudnym dla Polski okresie. Na ich oczach rozgrywał się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /4 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm w malarstwie

  Pod koniec dziewiętnastego wieku za sprawą grupy artystów zwanych impresjonistami w malarstwie dokonała się prawdziwa rewolucja. Ich charakterystycznej pełne koloru i nieco odrealnione obrazy zaliczane są dziś do klasyki sztuk pięknych.

  Lato 1869 roku Pierre-Auguste Renoir spędził wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /15 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Keats

  Keats (1795-1821)

  Ze wszystkich trzech poetów, Keats miał zapewne najbardziej normalne dzieciństwo, chociaż śmierć jego ojca, kiedy miał 8 lat, i matki, gdy był w wieku lat 14, z pewnością musiały wpłynąć na ukształtowanie chłopca. John Keats był najstarszym synem, a jego rodzice dołożyli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /5 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percy Bysshe Shelley

  Shelley (1792-1822)

  Syn bogatego arystokraty z hrabstwa Sussex, Percy Bysshe Shelley pobierał nauki w Eton, a następnie w Oksfordzie. Otwarcie przeciwstawiał się zwyczajom panującym na uniwersytecie, a jego radykalne poglądy polityczne i religijne wkrótce stały się powszechnie znane. W 1811 roku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGE GORDON BYRON

  Lord Byron (1788-1824)

  „Nie sposób było zgadnąć kiedy mówił poważnie" pisał Medwin, przyjaciel Byrona. I rzeczywiście, życie Byrona wykraczało poza ramy nudnego życia angielskiej arystokracji. Jego największym pragnieniem było szokowanie swoich współczesnych. Miał na koncie szereg romansów damami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /4 947

  praca w formacie txt

Do góry