Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RUSAŁKI

  Mit. slow. boginki, panny, nimfy wodne, rzadziej leśne a. polne, żeńskie demony wodne rzucające czar na wędrowców, czyhające na życie ludzkie; z łac. rosalia 'święto róż', zob. Ondyny; Syreny.

  Rusałka nie dokończony utwór dramatyczny (wyd. pośmiertne w 1837) Aleksandra Puszkina, oparty na motywach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSINI

  Historyczna nazwa plemion wsch.-słowiańskich zamieszkujących Ruś - Białorusinów, Małorusinów i Wielkorusinów; określenie ludności ukraińskiej Galicji, Podkarpacia i Bukowiny, używane przeż polską literaturę XIX w.; por. też Ruś.

  Cztery rzeczy nie do rzeczy: noga w szczudle, a mysz w pudle, koza w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSŁAN I LUDMIŁA

  Bohaterowie tytułowi młodzieńczego poematu epickiego (1817-20, tł. pol. 1956) Aleksandra Puszkina. Córka wielkiego księcia Włodzimierza poślubia księcia Rusłana, ale gdy wesele się skończyło, groźny czarownik porywa pannę młodą z sypialni małżeńskiej.

  Rusłan przy pomocy innego czarownika...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSTAM

  Rustem, najsłynniejszy bohater epopei irańskiej, perski Herakles, książę Sedżistanu, syn Zala i Rudaby, perski bohater narodowy, który miał żyć przez kilkaset lat jako niezwyciężony wojownik i lojalny obrońca licznych szachów, gł. postać Księgi królów (zob. Szah-name) Firdausiego. Jego dwudniowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSZNICA

  Używana od 2. poł. XV do pocz. XVII w. ręczna broń palna o długiej lufie, początkowo z zamkiem lontowym, później kołowym; z czes. rućnice dosł. 'ręcznica; rusznica'.

  Rusznikarz zbrój mistrz, w XIV-XVIII w. rzemieślnik cechowy zajmujący się wyrobem i naprawą ręcznej broni palnej; podoficer etatowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RURYTANIA

  Urojone, imaginacyjne małe królestwo bałkańskie a. środkowoeuropejskie, gdzie toczą się operetkowe, melodramatyczne sprawy polityczne i knują intrygi w czasach przed 1. wojną świat.

  W Rurytanii rozgrywa się akcja powieści The Prisoner of Zencia (1894) i Rupert of Hentzau (1889) Anthony Hope Hawkinsa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUŚ

  Słowianie mieszkający na drodze normandzkich Waregów z Zatoki Fińskiej do Carogrodu (Konstantynopola) nazywali ich Rusami wg fińskiego Ruotsi. Po raz pierwszy zastosowano nazwę Ruś do całego kraju w Nowogrodzie, gdzie mówiono po szwedzku jeszcze ok. 1300. Odtąd staje się ona nazwą historyczną we...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUS

  Legendarny założyćiel-eponim państwa ruskiego, brat Czecha (zob.) i Lecha (zob.), występujący po raz pierwszy w Kronice (zob.) wielkopolskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMPELSTILZCHEN

  Rumpelstiltzkin, karzełek, kobold o gwałtownym usposobieniu, z folkloru niemieckiego, również bohater tytułowy bajki braci Grimmów. Aby przypodobać się królowi, młynarz królewski opowiada swemu panu, że jego córka umie wysnuć złotą nić ze zwykłej słomy. Król rozkazuje mu pod karą śmierci dowieść...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUNO

  Wełniste włosy na skórce owcy; skóra wraz z wełną; całość strzyży owiec; zespół niskich krzewów, ziół, traw rosnących między drzewami lasu. Złote runo zob. Złoty.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt

Do góry