Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SAGUENAY

  (wym. sągenej) Legendarne królestwo u źródeł rzeki Ottawy, którego poszukiwał fr. żeglarz Jacques Cartier (zob.). Nazwę tego królestwa nadano później rzece w prowincji Quebec w płd.-wsch. Kanadzie, uchodzącej do estuarium rzeki Św. Wawrzyńca.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAINT - GERMAIN - EN - LAYE

  (wym. sę żermę alę) Miasto nad Sekwaną w zespole miejskim Paryża, wyrosłe wokół klasztoru św. Germana (zał. przez pierwszych Kapetyngów) i pobliskiego zamku Ludwika VI.

  Zawarto tu 8 VIII 1570 pokój kończący 3. wojnę hugonocką, a 10IX 1919 podpisano pokój między państwami Ententy (m.in. także...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAGUM

  W staroż. Rzymie sięgający do kolan wełniany płaszcz żołnierski, symboliczne przeciwieństwo pokojowej i cywilnej togi. Stąd pojęcia: sagati i togati 'wojskowi' i 'cywile'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  (the) SAINT - JUST Louis

  (wym. sężijst), 1767-94, Loden z przywódców Rewolucji Fr., zdolny i fanatyczny współpracownik Robespierre'a, publicysta, jeden z przywódców i głównych mówców jakobińskich, członek Konwentu i Komitetu Ocalenia Publicznego, zwolennik i teoretyk polityki terroru i konfiskaty dóbr emigrantów politycznych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAINT ALBANS

  (wym. santo:lbenz) Miasto w hrabstwie Hertford w Anglii (Brytania), miejsce, gdzie było rzymskie Verulamium i opactwo benedyktyńskie zał. w 793 ku czci św. Albana; w czasie Wojny (zob.) Dwóch Róż miejsce dwóch bitew: w 1455, zakończonej zwycięstwem Yorków, i 1461, kiedy wygrali Lancastrzy. Opactwo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAFA

  W micie muzułmańskim wzgórze w Arabii, gdzie Adam i Ewa spotkali się po dwustu latach samotnej wędrówki po wszystkich krajach ziemi.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAINT - SAVIN - SUR - GARTEMPE

  (wym. sę sawę stlr gartą:p) Wieś nad rzeką Gartempe, w Poitou, w dep. Vienne, na wsch. od Poitiers (środk.-zach. Irancja).

  Kościół St.-Savin romański, dawne opactwo benedyktynów z XI-XII-XV w.,. trójnawowa hala z cm porami, z transeptem, chórem z obejściem i kaplicami promienistymi, z wieżą na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAINT - CYR

  (wym. sę si:r) Miasteczko w pobliżu Wersalu; pani de Maintenon i Ludwik XIV założyli tam w 1686 szkołę klasztorną dla niezamożnych, szlachetnie urodzonych dziewcząt, pod nazwą Instytut Panien Św. Ludwika a. Instytut St. Cyr. Dla szkolnego teatru uczennic napisał Racine tragedie Esther (zob. Estera) i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADOWA

  Czes. Sadova, wieś w Czechosłowacji, na płn.-zach. od Hradec Kralove (nm. Kóniggratz); pod nią 3 VII 1866 rozegrała się bitwa kończąca Siedmiotygodniową Wojnę; Prusacy pod dowództwem Helmutha von Moltke St., używający nowych iglicznych karabinów Dreysego, odnieśli decydujące zwycięstwo nad...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /13.04.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADOWSCY

  Słynny ród wybitnych aktorów moskiewskich XIX w. związany z historią Teatru Małego: Pr o w M. Sadowski Starszy, 1818-72, jego syn Michaił , 1847-1910, żona Michaiła, Olga, 1849-1919, ich dzieci i wnuki.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /13.04.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt

Do góry