Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SARABANDA

  Uroczysty taniec dworski w XVII i XVIII w., podobny do menueta, ale z akcentem na 2. części taktu, pochodzący od żywiołowego tańca miłosnego, modnego w XVI-wiecznej Hiszpanii (zakazanego przez Filipa II), prawdop. pochodzenia perskiego; muz. trzecia część suity barokowej; z hiszp. zarabanda od pers...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARKAĆ

  Narzekać, wyrażać niezadowolenie, psioczyć, utyskiwać, szemrać, wywodzić pretensje; fukać, burczeć, mruczeć, zrzędzić.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARACENI

  W późnej starożytności nazwa, jaką Grecy i Rzymianie określali plemiona koczownicze pustyń i stepów syryjsko-arabskich; w śrdw. ogólne określenie muzułmanów arabskich, seldżuckich i innych, którzy walczyli z krzyżowcami; w IX i X w. nazwa piratów muzułmańskich pustoszących wybrzeża Włoch i płd...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANHEDRYN

  W staroż. Judei od III w. pne. do 70 ne. najwyższa rada i trybunał, organ władzy religijno-politycznej i administracyjno-sądowej, złożony z 71 członków, gł. arystokracji saducejskiej, jedyne przedstawicielstwo narodu wobec władzy rzymskiej; od 70 r.ne. do IV w. nazwa kolegiów rabinackich; hebr. sanhedrin...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANTA MARIA

  Wł., hiszp., port. 'NMP' . „Santa Maria" statek, na którym Kolumb (zob.) odbył swoją pierwszą podróż, największy z trzech żaglowców wyprawy; rozbił się u wybrzeży Haiti 25 XII 1492.

  Santa Maria del Fiore zob. Florencja (Katedra).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKCJA PRAGMATYCZNA

  Dawn. edykt królewski a. cesarski, regulujący ważne sprawy państwowe, jak np. sankcja przypisywana św. Ludwikowi IX, królowi Francji, wydana w 1268, zawierająca artykuły skierowane przeciw roszczeniom papiestwa, sankcja z Bourges wydana w 1438 przez Karola VII, stwierdzająca supremację soboru nad papieżem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANTIAGO DE COMPOSTELA

  Miasto w prowincji La Coruna, dawna stolica Galicji (płn.-zach. Hiszpania), po Jerozolimie i Rzymie najważniejszy cel pielgrzymek w chrześcijaństwie. Z 46 kościołami i kaplicami, ze swym uniwersytetem, oraz jako siedziba arcybiskupstwa, odgrywa rolę metropolii religijnej. Wg tradycji odkryto tu w 1. poł. IX...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKIULOCI

  Pierw, pogardliwe określenie nadane w 1789 przez arystokratów rewolucjonistom, którzy zaczęli nosić długie pantalony zamiast obcisłych spodni do kolan (fr. culotte), podchwycone przez lud, który zaczął nim określać patriotów rekrutujących się z ludu Paryża (robotników manufaktur, drobnych rzemieślników...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANDAŁY

  Człowiek bez sandałów marnotrawca; wg Biblii, Ks. Rut, 4,7: „Taki był od dawna obyczaj w Izraelu przy wykupie i zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić ważność układu, zzuwał sandał i dawał go drugiemu", trwoniąc parę sandałów.

  Nosi sandały Teramenesa, tzn. jest oportunistą; Teramenes, ateński...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAPERDA

  Dawn. człowiek przemądrzały, mędrek, besserwisser, zarozumiały znawca, samozwańczy koneser; z łac. sapere 'rozumieć, być rozsądnym'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dalebor Dodano /13.04.2012 Znaków /142

  praca w formacie txt

Do góry