Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SAWA - CALIŃSKI

  Jeden z najbardziej utalentowanych dowódców partyzanckich konfederacji barskiej, Kozak wychowany pomiędzy szlachtą, po zawiązaniu konfederacji stanął w marcu 1769 jako rotmistrz na czele zorganizowanego przez siebie dwutysięcznego oddziału, następnie wybrany został marszałkiem ziemi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATRAPA

  Hist. w staroż. Persji namiestnik królewski, zarządca prowincji (satrapii) sprawujący w niej władzę administracyjną, sądową i wojskową w imieniu władcy; przen. despotyczny, surowy władca, tyran; z gr. satrapes od pers. chszathrapawan 'obrona państwa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASA

  Jedno sasa, a drugie do łasa dawn. są, sa! 'na lewo! k'sobie! ksa!', wołanie na woły a. konie, jeden wół ciągnie dobrze sa, sa, a drugi do łasa; jeden tak, a drugi inaczej.

  W czasach saskich (zob. Sasi), czyniąc aluzję do rozgrywek między Augustem II i III (Sasami) a Stanisławem Leszczyńskim (Lasem)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAWANTKA

  Przest. kobieta wykształcona, erudytka; kobieta popisująca się uczonością, erudycją; z fr. savante od savoir 'wiedzieć; umieć*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATURN

  Staroitalski bóg rolnictwa i zasiewów przedstawiany jako starzec z sierpem w ręku, wcześnie utożsamiony z gr. Kronosem, małżonek Ops, ojciec Jowisza, który mu wydarł władzę. Wtedy Saturn schronił się do Lacjum, gdzie pod jego rządami zapanował złoty wiek (Saturnia regna poetów łac.) ludzkości.

  W...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASANIDZI

  Dynastia królów Nowego Państwa Perskiego w latach 224-636; nazwa jej pochodzi od Sasana, pradziada Artakserksesa I, który przejął dziedzictwo Achemenidów i Arsacydów.

  Jej państwo rozciągało się od Syrii do Indii i od Baktrii do Zatoki Perskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAWITKI

  Bohaterka jednego z epizodów Mahabharaty (zob.), ideał żony wiernej i oddanej mężowi, cnotami swymi poruszyła nieubłagane serce boga śmierci (zob. Jama 1), tak że przywrócił jej męża życiu; por. Sita.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYROWIE

  Gr. satyroi, mit. gr. bóstwa lasów i wzgórz, weseli, rozpustni, lubieżni towarzysze Dionizosa, pokrewni nimfom, które są zwykle celem ich grubiańskich, natarczywych zalotów. Już w starożytności nie odróżniano ich od sylenów: Marsjasz (żob.) i Sylen w legendzie o Midasie (zob.) są w pewnych wersjach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /3 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASI

  Plemię zach.-germańskie, pierw, osiadłe na północ od dolnej Łaby, w III-IV w. opanowało ziemie Dolnej Saksonii; część Sasów, z Anglami i Jutami, wtargnęła do Brytanii; na kontynencie zostali w 772-804 ujarzmieni i zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa przez Karola Wielkiego; pop. dwaj królowie polscy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /3 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAUL

  Hebr. śa*ul, dosł. 'uproszony', pierwszy król Izraela (XI w. pne); wg Biblii, 1. Ks. Król., 10, powołany przez proroka Samuela na wodza, po zwycięstwie nad Amonitami obrany królem i namaszczony przez Samuela. Pobił Filistynów i Amalekitów, ale mimo tych zwycięstw nie mógł zwalczyć swych wad, jego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /2 744

  praca w formacie txt

Do góry