Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SELDŻUCY

  Turecka dynastia muzułmańska, nazwana od założyciela - Seldżuka, zm. ok. 1010, naczelnika oguzyjskiego plemienia koczowniczych Turków, którzy osiedlili się nad dolnym biegiem Syr-Darii (Jaxartes), a później przyjęli islam.

  Jego następcy drogą podbojów utworzyli w XI w. potężne państwo, obejmujące...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEJMIK

  W dawnej Polsce od XV w. reprezentacja ogółu szlachty województwa a. ziemi; w XVI w. nastąpiło zróżnicowanie sejmików wg zakresu ich funkcji:

  Sejmiki deputackie, trybunalskie, na których wybierano sędziów trybunalskich (deputatów); od 1578 do trybunału koronnego, od 1581 do trybunału dla Litwy.

  Sejmiki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEDGEMOOR

  (wym. sędżmu:r) Rozległe wrzosowiska w hrabstwie Somerset w Anglii, gdzie 6 VI 1685 wojska Jakuba II rozgromiły armię jego bratanka, nieślubnego syna Karola II, księcia Monmouth, szermierza partii protestanckiej, po jego wylądowaniu w Lyme Regis.

  Bitwa na równinie Sedgemoor opowiadanie (1942) Jarosława...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELENE

  Mit. gr. bogini Księżyca, wg Hezjoda córka tytanów Hyperiona i Tei, siostra (i małżonka) Heliosa, która jedzie po niebie na srebrnym rydwanie zaprzężonym w 2 białe konie a. woły; zakochana w pasterzu Endymionie (zob.).

  Utożsamiana przez Rzymian z Luną; obie nazwy łączą się z pojęciem światła:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKRETARZ

  W dawnej Polsce pisarz a. komornik królewski, również tytuł honorowy nadawany przez króla uczonym a. literatom dla uczczenia ich zasług; urzędnik załatwiający sprawy jakiejś osoby a. instytucji; ze śrdw.-łac. secretarius 'powiernik'. Sekretarz Europy przydomek Friedricha Gentza, 1764-1832, polityka i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEDNO

  Istota rzeczy, rdzeń, to, co zasadnicze, podstawowe; czułe, bolesne miejsce, słaba strona; od dawn. rzeczownika sedno, sadno 'rana z obtarcia skóry, miejsce starte, odparzone (u konia od kulbaki, potem także u człowieka)' spokrewnionego etymologicznie z czasownikiem siedzieć.

  Trafić, uderzyć, ugodzić...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEUCYDZI

  Dynastia grecka, panująca w 312-64 pne. w Azji Przedniej (gł. Syria i Mezopotamią), założona przez jednego z dowódców Aleksandra Wielkiego, Seleukosa I Nikatora (zob. Diadochowie).

  Najwybitniejszym spośród jego następców był Antioch III Wielki, 242-187, którego wojna z Rzymem była ostatnią poważniejszą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKRETARZYK

  Biureczko kobiece w kształcie stolika z płytą do pisania, odchylaną a. wysuwaną, i nadstawką zawierającą szufladki i skrytki (XVIII w.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEFARDYJCZYCY

  Nazwa Żydów pochodzących z Europy płd.-zach., wcześnie osiedlonych na Półwyspie Iberyjskim, a później zamieszkałych w Grecji, w krajach Lewantu, Anglii, Holandii i w obu Amerykach; z późn.-hebr. Sepharadhi z Sepharadh 'Hiszpania' od nazwy regionu, prawdop. w płn. Azji Mniejszej, gdzie Żydzi byli niegdyś...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYLLA

  Gr. Skylla, mit. gr. córka Nisosa, króla Megary. Z miłości do Minosa, który oblegał Megarę, obcięła swemu ojcu purpurowy lok włosów, zapewniający mu nieśmiertelność.

  Gdy Nisos umarł, a Minos zdobył Megarę, trapiona wyrzutami sumienia Scylla skoczyła ze skały w morze; po śmierci zamieniona została...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt

Do góry