Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SERENDIB

  Serendip, dawna nazwa Cejlonu (Sri Lanka) od arab. Sarandib. Bohaterowie bajki perskiej Trzej książęta z Serendibu obdarzeni byli zdolnością znajdowania rzeczy cennych i miłych, których nie szukali.

  Serendipity ang., szczęśliwy dar dokonywania przypadkowych odkryć.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERNICA

  Sernik, dawn. przewiewne pomieszczenie do suszenia i przechowywania serów; w dawnych dworach szlacheckich budynek drewniany, kwadratowy, kryty słomą a. gontami, wspierający się na jednym słupie a. na czterech, przeznaczony do obsuszania serów, z dostępem po przystawionej drabinie.

  Stała w ogrodzie, prawie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERPENT

  Instrument muz. dęty, basowa odmiana cynku (zob.) o wężowo wygiętej, długiej, metalowej a. drewnianej, konicznej rurze, używany, gł. we Francji, do poł. XIX w., poprzednik ofiklejdy; fr. 'wąż'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERAFIN

  Hebr. seraphim 'serafowie', w Biblii, Izajasz, 6,2, nazwa istot sześcioskrzydłych, unoszących się w wizji Izajasza nad tronem Boga; wg chrześc. egzegetów serafini byli ognistymi aniołami z najwyższego w hierarchii chóru anielskiego, zwanymi także aniołami miłości; por. Anioł. Doktor seraficki św...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSAT

  Przest. człowiek uczony, (przesadnie) poważny, zasadniczy; z późn.-łac. sensatus 'rozumny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEP

  Dpn. spu, m. ł. mn. spy, w dawnej Polsce podatek w ziarnie dawany przez chłopów panu, zsep, zsyp, zsypka, sepowe, osep, małdr(at).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEPET

  W XVII i 1. poł. XVIII w. kufer, skrzynia, zwykle ozdobna, okuta, z drzwiczkami a. opuszczaną ścianką, z szufladami, używana gł. w podróży, do przechowywania kosztowności, papierów, drobiazgów; tur., 'kosz'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEPTENTRIONALNY

  Przest. północny; z łac. septentriones (l.mn.) 'siedem gwiazd w pobliżu bieguna płn.; kraje Północy' od septem 'siedem'. Septentrioni, Septentrionowie mieszkańcy Północy; u H. Sienkiewicza zamiast Rosja, z uwagi na cenzurę carską; por. Hyperboreje.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEPTUAGINTA

  Łac., '70' , skr. LXX, najstarsze tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu z jęz. hebrajskiego i aramejskiego na jęz. grecki (koirie), zawierające także pewne utwory napisane w oryginale po grecku.

  Zapoczątkowane w 1. poł. III w. pne. w środowisku aleksandryjskim, wykonane było przez różnych tłumaczy w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki współczesnego dramatu

  Pierwsze elementy nowoczesnego dramatu pojawiają się w sztukach z końca XIX wieku. W owym czasie, w odpowiedzi na falę przemian, która ogarnęła całą Europę, wszystkie dziedziny sztuki, w tym również dramat, ulegać zaczęły znaczącym przeobrażeniom.

  Do ostatnich dekad dziewiętnastego wieku na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /13.04.2012 Znaków /9 382

  praca w formacie txt

Do góry