Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Andrzej Frycz Modrzewski (1503 — 1572)

  Wybitny pisarz polityczny, myśliciel; jego twórczość miała ogromne znaczenie W całej renesansowej myśli europejskiej. Studiował w Akademii Krakowskiej. Posiadał niższe święcenia duchowne. W czasie pobytu w Niemczech zetknął się z Lutrem, który wywarł na niego duży wpływ. W 1547 został...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dante Alighieri (1265 - 1321)

  Pochodził ze zubożałej szlacheckiej rodziny florenckiej. Studia odbył we Florencji, gdzie też następnie przez kilka lat pełnił różne odpowiedzialne funkcje w radzie miejskiej. Zaangażowany w walki ówczesnych stronnictw politycznych we Florencji, zwolennik uniezależnienia miasta od interesów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homer (VIII w. p.n.e.)

  Poeta grecki, twórca wzorów wielkiej epiki europejskiej. Żył w I poł. VIII w. p.n.e., a więc już w obrębie tej kultury, jaka powstała na terenie Grecji po zburzeniu przez najazdy Dorów kultury mykeńskiej, zwanej też achajską, która zrodziła większość greckich mitów i legend, będących następnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frycz Modrzewski moralista i reformator

  Życie tego najwybitniejszego polskiego pisarza politycznego epoki odrodzenia, wbrew pozorom urzędniczej szarości tak ciekawe, bogate i tajemnicze, nie przyciągało na trwałe uwagi biografów i beletrystów. Pisano o nim mniej niż o przeciętnym polityku czy poecie jego czasów, więc w gruncie rzeczy mało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można znaleźć w zaświatach? - Boska Komedia

  Bywają twórcy, których dzieło starcza za epokę. Histęria literatury zna takie przykłady — Balzak, Goethe, Wolter, Szekspir, Ron-sard i właśnie Dante. Cała epoka, wszystkie jej rozproszone po utworach różnych autorów treści, wszystkie, nawet niedopowiedziane, tendencje ogniskują się w jego dziele...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspomagani przez bogów - Iliada

  Wojna trojańska trwała dziesięć lat. Akcja Iliady ciągnie się przez pięćdziesiąt dni. A przecież prawie wszystko, co wiemy o tej na poły legendarnej wojnie, wiemy od Homera. Nie przedstawia on bynajmniej całości wypadków. Wprowadza nas od razu w sam środek wydarzeń. Wybiera tylko jeden epizod i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja polskiego średniowiecza (XIII — XV w.)

  Twórczość w języku polskim jest wówczas bardzo uboga. Zachowane utwory posiadają przeważnie tylko wagę dokumentów, pozwalających odtworzyć stan języka staropolskiego. Dominowała literatura w języku łacińskim, lecz funkcjonowała ona w obszarze spraw bardziej oficjalnych (traktaty, kroniki)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /3 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sofokles (496 — 406 p.n.e.)

  Jeden z trzech najwybitniejszych tragediopisarzy greckich. Życie Sofo kiesa przypada na najświetniejszy okres w dziejach Aten. Długie lata pokoju umożliwiły pod rządami Peryklesa nie spotykany dotąd rozwój sztuki. Ateny nie miały wówczas równego sobie w Grecji miasta. W 1. 447—483 p.n.e. Ikti-nos i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arcydzieło poezji średniowiecznej - Bogurodzica

  Mowa tu będzie o Bogurodzicy, gdyż ten właśnie utwór zasługuje w pełni na miano arcydzieła, jakie nadaje się utworom wybranym, wybitnym. Najstarszy odpis Bogurodzicy — tekst wraz z nutami — pochodzi z początku XV w. (tzw. przekaz krakowski I), jednakże sam utwór powstał znacznie wcześniej, na pewno po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Marne to państwo, co li panu służy” - Antygona

  Słowa te wypowiada syn Kreona w trakcie burzliwej rozmowy ze swoim ojcem. Jako ojcu i zarazem władcy Teb, winien jest mu Hajmon podwójne posłuszeństwo, a z kolei podwójną tę władzę W stosunku do Haj mona Kreon chce wykorzystać do tego, aby go zmusić do uznania wyroku wydanego na Antygonę. Mimo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /7 542

  praca w formacie txt

Do góry