Język polski /17 000 prac/

  • Ocena brak

    SOŁECTWO

    W dawnej Polsce urząd, stanowisko sołtysa, grunt, majątek, do którego był przywiązany urząd sołtysa; dom, w którym urzęduje sołtys. Sołecki należący do sołtysa, związany z funkcją sołtysa.

    Sołtys w śrdw. osoba postawiona przez pana feudalnego jako zwierzchnik administracji miejskiej, łączący w...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /728

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOŁOWIJÓWKA

    Wieś na płd.-zach.. od Kijowa (Ukr. SRR); 8 V 1863 grupa powstańców polskich, dowodzona przez Antoniego Jurjewicza, rozdawała Złotą hramotę obwieszczającą uwłaszczenie chłopów.

    W pewnej chwili tłum chłopów ukraińskich zaatakował powstańców, z których dwunastu zginęło na miejscu, a pozostałych...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /688

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOMA (1)

    Całość organizmu z wyjątkiem komórek rozrodczych; ciało jako przeciwieństwo psyche; z gr. sdma 'ciało; osoba; życie; całość'.

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /143

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOLID(US)

    Złota moneta rzymska i bizantyjska od r. 309 ne. oraz germańskich państw Europy zach. w V-VII w.; nazwa, której pochodnymi są: wł. soldo, fr. sou, nm. Sold, Soldner, Soldat, polskie żołd, żołnierz, żołdak.

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /223

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOLITERKA

    W Polsce XVIII w. nieduża kareta jednoosobowa, czterokołowa, kryta zazw. tylko w tylnej części, służąca do przejażdżek i nieoficjalnych wyjazdów; z fr. solitaire 'samotny; samotnik*.

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /198

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOLON

    ok. 635-ok. 560 pne., Ateński mąż stanu i poeta, zaliczany do siedmiu mędrców (zob. Mędrcy) gr.; zubożały arystokrata z dawnego królewskiego rodu Medontydów, doszedł do zamożności jako kupiec, odbywając przy tym liczne dalekie podróże.

    Poezja otworzyła mu drzwi do polityki: pełną uniesienia elegią...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /2 147

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOKRATES

    469-399 pne., Filozof ateński, syn rzeźbiarza Sofronikosa i akuszerki Fenarete, za młodu rzeźbiarz, szybko porzucił ten zawód, odznaczył się w bitwach wojny peloponeskiej, mąż Ksantypy (zob.), żył wraz z rodziną w niedostatku, gdyż całkowicie poświęcił się ulicznej, bezpłatnej działalności...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /4 716

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOLD

    Dawna drobna moneta włoska = 1/20 lira; z wł. soldo, od późn.-łac. sol(i)dus; zob. Solid(us).

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /104

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOLFERINO

    Wieś na płd. od jeziora Garda w prowincji Mantua w Lombardii (płn. Włochy), gdzie 24 VI 1859 połączone wojska francusko-sardyńskie pod dowództwem Napoleona III stoczyły niezwykle krwawą bitwę z armią austriacką.

    Łączne straty przekroczyły 30 000 rannych i zabitych. Choć bitwa była nie...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /1 036

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SOHO

    (wym. souhou) Dzielnica Londynu między Oxford Street, Shaftesbury Avenue i Regent Street, od 1685 zamieszkała głównie przez cudzoziemców (Francuzów, Włochów i Szwajcarów), słynna z wąskich uliczek, później także z cudzoziemskiej, gł. włoskiej, kuchni, restauracji, delikatesów, bazarów ulicznych, zatorów...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Ernestyn Dodano /17.04.2012 Znaków /1 331

    praca w formacie txt

Do góry