Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Heretycy, którzy przyszli za wcześnie - Literatura arian

  Umieszczenie arian na liście „lektur obowiązkowych”, przyznanie im poczesnego miejsca w dziejach literatury może się wydać o tyle dziwne, że była to sekta ściśle religijna. A jednak mimo wszystko ich zasługi dla kultury i właśnie literatury polskiej są jeszcze w dalszym ciągu raczej niedocenione...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dante w sarmackim odzieniu - Krótka rozprawa, Wizerunek własny, Żywot człowieka poczciwego

  „Nasz to jest Dante” — pisał o Reju, jeszcze za jego życia, jeden z najwybitniejszych humanistów polskich XVI w. Andrzej Trze-cieski; inny renesansowy twórca nazywał go ,,Wergiliuszem Sar-macji”. Nie mógł się więc autor Zwierciadła uskarżać na brak popularności i zrozumienia u swoich współczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /11 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niesielankowy świat sielanki - Żeńcy i inne

  Renesans był nie tylko okresem odrodzenia się humanistycznego poglądu na świat. Zostały wówczas powołane na nowo do życia antyczne formy literackie, które niegdyś taki pogląd wyrażały. Powołane do życia, a więc nie mechanicznie przeniesione, lecz zmodyfikowane, przystosowane do nowych potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 — 1616)

  Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, ojciec jego był chirurgiem. Wiadomości? na temat jego wykształcenia są fragmentaryczne i niepewne, wiadomo natomiast, że prowadził od wczesnej młodości życie niespokojne i awanturnicze. Spędził 15 lat poza granicami Hiszpanii — brał udział w wojnie z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski (1530 — 1584)

  Urodził się we wsi Sycyna w Radomskiem. Jego ojciec Piotr był komornikiem, później sędzią sandomierskim, właścielem kilku wsi. O wczesnych latach życia poety niewiele jest pewnych danych. Przez jakiś czas (od 1544 r.) był słuchaczem Akademii Krakowskiej, potem w 1547—1550 mógł studiować w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośmieszyć — znaczy wybaczyć - Don Kichot

  Don Miguel de Cervantes y Saavedra, pięćdziesięcioletni poborca podatkowy z Andaluzji, były żołnierz, dwukrotnie więziony, kaleka bez jednej ręki, napisał powieść El ingenioso hidalgo don Quijxote de la Mancha, co na język polski tłumaczy się jako Przemyślny szlachcic don Kichote z Manczy. I od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /14 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśni” Kochanowskiego

  Pieśni należą do najwybitniejszych osiągnięć poetyckich Jana Kochanowskiego. Pisał je poeta w różnych okresach swego życia, ale ukazały się drukiem dopiero w rok po jego śmierci pt. Pieśni księgi dwoje. Całość tomu składała się z 49 utworów, kolejna numeracja nie odpowiadała porządkowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Szekspir (1564 — 1614)

  Urodził się w Stratfordzie, potem przez wiele lat mieszkał w Londynie. Tu został aktorem oraz współwłaścicielem teatru „The Globe”. Pisał poematy, sonety, alfe przede wszystkim zasłynął jako dramaturg, autor kronik historycznych, tragedii i komedii. Kroniki historyczne w formie dramatów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Rej (1505 — 1569)

  Urodził się w Źórawnie koło Halicza w rodzinie drobnej szlachty. Studiów żadnych nie ukończył, a wykształcenie zdobył poprzez obfitą lekturę i w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem humanistycznym na dworze A. Tęczyńskiego. Po śmierci ojca ożenił się i prowadził gospodarstwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szlachetność — męstwo — patriotyzm - Pieśń o Rolandzie

  Średniowiecze było epoką niespokojną i wojowniczą. Społeczeństwo z trudem wydobywało się ze stanu płynności, kształtując dopiero nowe więzi społeczne. Panowie feudalni, barbarzyńcy jeszcze, byli ruchliwi, ciągle poszukiwali nowych siedzib, a zbudowawszy je, nawet radzi z nich, wychodzili na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 227

  praca w formacie txt

Do góry