Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  STANLEY Sir Henry Morton

  1841-1904, Bryt. podróżnik, odkrywca i dziennikarz, ur. w Walii jako John Rowlands, wyjechał do Nowego Orleanu i przybrał nazwisko kupca, który go adoptował.

  Zdobył dziennikarską sławę w czasie wojny secesyjnej, w której walczył kolejno po stronie Konfederacji i Północy. James Gordon Bennet Mł., wydawca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANCJA

  Dawn. izba mieszkalna, zwł. w zajeździe, oberży, hotelu, pensjonacie; mieszkanie, pomieszczenie, izby odnajmowane uczniom z posiłkami a. bez; z wł. stanza (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANICA

  Duża osada (warowna) Kozaków dońskich, kubańskich i in. w XVIII-XIX w., licząca jedno a. kilka osiedli, rządzona przez atamana; osiedle wiejskie w Ukr. SRR na dawnych terenach kozackich; w XVI-XVII w. konny patrol na stepowych rubieżach Rosji; ros. stanica, ukr. stanycia.

  Stanice u śrdw. plemion...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANISŁAW

  Słowiańskie imię męskie oznaczające kogoś, kto będzie sławnym a. kto jest sławą swego stanu (lub jest sławny z powodu swego stanu 'namiotu'?). Z imion rodzimych najpopularniejsze były te, które weszły do kalendarza chrześc., bo nie podlegały zarzutowi pogaństwa. Imię Stanisław przez stulecia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. STANISŁAW KOSTKA

  1550-68, Syn kasztelana zakroczymskiego, Jana Kostki; kształcił się w Wiedniu, Augsburgu, Dillingen i w Rzymie, gdzie w 1567 wstąpił do zakonu jezuitów i zmarł jako nowicjusz; beatyfikowany w 1605, kanonizowany w 1726.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. STANISŁAW SZCZEPANOWSKI

  ok. 1030-79, Biskup krakowski od 1072; późniejsza tradycja wywodzi go ze wsi Szczepanów, stąd nazywany Szczepanowskim a. ze Szczepanowa, ale rzeczywiste jego pochodzenie nie jest znane. Niewątpliwym faktem historycznym jego życia jest zatarg, w jaki popadł z Bolesławem (zob.) Śmiałym.

  Reszta jest hipotezą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAMBUŁ

  Tur. Istanbul; pierwowzorem nazwy było gr. eis ten pólin 'do miasta', gdyż mieszkańcy Bizancjum nazywali je po prostu polis 'miasto'; starożytna kolonia gr. Bizancjum, od 330 stolica państwa rzymskiego Konstantynopol (zob. Konstanty); w 1453 zdobyty przez Turków; zob. też Bizancjum; Bosfor, Hagia Sophia;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  de STAEL

  (wym. sta:l), 1766-1817, Zwykle określana jako pani (Mme) de Stael, właśc. Anne-Louise-Germaine Necker, baronowa de Stael-Holstein, pisarka fr., ur. w Paryżu, córka bankiera ur. w Genewie, ministra finansów Ludwika XVI, i Suzanne Curchard, protestantki szwaj c., w której paryskim salonie, gdzie przysłuchiwała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAGIRYTA

  Arystoteles ze Stagiry (w staroż. miasto gr. na wsch. wybrzeżu Półwyspu Chalcydyckiego), nąjuniwersalniejszy myśliciel i uczony starożytności, 384-322 pne.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAJE

  Stajanie, staropolska miara długości, różna w różnych okolicach i czasach: staje milowe (miara drogowa) dzieliło się na 20 sznurów a. 200 prętów (ok. 0,9 km), staje nowopolskie, do 1818, równało się 1,067 m; jako miara gruntu dzieliło się na 3 sznury a. 30 prętów i równało się od 90 do 135 m; bywało...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt

Do góry