Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  STELA

  Stojąca płyta kamienna, często z inskrypcją, zdobiona zazw. dekoracją rzeźbiarską; jako pomnik nagrobny rozpowszechniona w staroż. Egipcie, w kręgu kultury egejskiej, w. Grecji od okresu archaicznego (zwykle z reliefowym portretem zmarłego, niekiedy w towarzystwie rodziny, zwykle w scenie pożegnania a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATYSTA

  Dawn. mąż stanu, polityk, dyplomata, przen. tęga głowa, głowacz, człowiek mądry, tęgi łeb; figurant, kompars, osoba grająca drobne, nieme role (również w przen.), nie mająca praw aktorskich; z wł. statista 'mąż stanu'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STĄGIEW

  Duże, wysokie, zwężające się ku górze naczynie z drewnianych klepek (a. gliny), zwykle z jednym uchem i przykrywą, na wodę, wino, miód pitny itp.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEFAN i Szczepan

  Imiona męskie, oba z łac. Stephanus od gr. stephanos 'przepaska na czole, diadem, hełm, wieniec, korona', drugie przez pośrednictwo czeskiego Śtepan, pierwsze bezpośrednio; ang. Stephen, Steven (również hol.), fr. Etienne, hiszp. Esteban, węg. Istvan; zob. też Szczepan.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEFAN BATORY

  1533-86, Książę siedmiogrodzki od 1571, król polski od 1576; zmusił do uległości Gdańsk; pragnąc wyzwolić ziemie okupowane przez Turcję na Węgrzech i uzależniony od niej Siedmiogród, uważając, że droga do zjednoczenia Węgier wiedzie przez Moskwę, przeprowadził z niezwykłą energią trzy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEFAN I ŚWIĘTY

  ok.975-1038, od 997 Książę, od 1001 król węg., syn Gejzy, wprowadził na Węgrzech chrześcijaństwo jako religię państwową; otrzymał od cesarza Ottona III i papieża Sylwestra II koronę królewską, która przez stulecia była świętym symbolem bytu narodowego Węgier; kanonizowany w 1083.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATUA

  Posąg, figura, w rzeźbie pełnoplastyczne przedstawienie postaci człowieka; łac., 'posąg'. Statua Wolności zob. Wolność.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEINWAY & SONS

  (wym. stąjnuej end sąnz) Amerykańska fabryka fortepianów, jedna z największych na świecie, produkująca instrumenty najwyższej klasy, zał. w 1853 w Nowym Jorku przez Heinricha Engelharda Steinwega, 1797-1871; w 1864 zmienił nazwisko na Steinway.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATORIUS STOJEŃSKI Piotr

  zm. 1591, Pedagog, pisarz i gramatyk reformacyjny, rodem z Francji, uczeń Kalwina, do Polski sprowadzony w 1556, przybrał w 1558 nazwisko Stojeński, arianin, nauczyciel i reformator szkoły pińczowskiej, jeden z tłumaczy Biblii (zob.) brzeskiej (1563), autor pierwszej zupełnej gramatyki polskiej Polonicae...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATEK

  Dawn. stateczność, powaga, rozwaga, rządność, ustatkowanie; dawn. dobytek, mienie, majątek, własność, gospodarstwo wiejskie, nieruchomość ziemska; dawn. zwierzęta domowe, bydło; zob. Statek (wodny).

  Statki narzędzia, naczynia, przybory, sprzęt, zwł. naczynia kuchenne, stołowe.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt

Do góry