Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Molier (1622 — 1673)

  Prawdziwe jego nazwisko brzmiało Jean-Baptiste Poąuelin. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej, ojciec jego był tapicerem królewskim i zapewnił synowi staranne wykształcenie. Młody Poąuelin porzucił jednak studia prawnicze i związał się z wędrowną trupą aktorską, przybierając pseudonim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki (1621 — 1696)

  Całe życie spędził w swoich włościach, znajdujących się w powiecie bieckim (dziś gorlicki w Rzeszowskiem). Wiódł typowy żywot ziemianina; piastował jedynie tytularne urzędy szlacheckie (podczaszy krakowski). Był arianinem (zob. s. 90) i po uchwale z roku 1658, nie chcąc opuszczać kraju...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kogo oburza „Świętoszek”?

  W maju 1664 roku trupa aktorska Moliera odegrała po raz pierwszy komedię Świętoszek. Sztuka, grana w obecności dworu króla Ludwika XIV, a więc widowni, której zdanie miało sankcje wszystkich przejawach życia społecznego, wywołała — wbrew nawet zaznaczonemu później stanowisku

  Króla-Słońce — skandal i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka i batalistyka - Wojna chocimska

  Opisy kampanii wojennych, przytaczanie znamienitych czynów, wspominanie wielkich zdarzeń, klęsk i zwycięstw — zawsze to było potrzebą poetów. Z tego rodzi się znakomita część utworów epickich w kulturze europejskiej. Z tego też źródła wywodzi się wielki poemat epicki Wacława Potockiego, jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa plany „Trenów”

  Treny uważane są zgodnie przez poetów i historyków literatury za najwybitniejszy utwór Jana Kochanowskiego i za arcydzieło nie tylko polskiej, ale i europejskiej literatury. Mickiewicz pisał w 1841 roku: „Nie znam w żadnej literaturze nic, co by p nich [tj. o Trenach, przyp. mój — A. W.] mogło dać...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzydzenie do świata - Hamlet

  Twórczość Szekspira, a wśród niej Hamlet stanowi najbardziej niezaprzeczalne osiągnięcie literatury europejskiej. Oto jak mówi o tym wielki poeta angielski T. S. Eliot:

  „Hamlet i Faust stali się europejskim symbolem. Na równi z Odyseuszem i Don Kichotem mają oni to do siebie, że każdy z nich jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /12 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłów trzeba odprawić - Odprawa posłów greckich

  Jan Kochanowski napisał 400 lat temu sztukę pozostającą wzorem literatury zaangażowanej, tzn. literatury, której nie jest obojętne, co się dookoła dzieje, która chce na to reagować, mówić do ludzi, urabiać opinię podług najlepszych obywatelskich intencji. Napisał swoją wersję Odprawy posłów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragedia Makbeta albo wolność wyboru - Makbet

  Szekspir nazwał swego Makbeta tragedią. Czy jednak ten najbardziej krwawy i ponury spośród jego dramatów można rzeczywiście uważać za tragedię w tym sensie, co utwory antyczne, np. Sofoklesa? Czy istnieje tu bohater tragiczny? Spróbujemy się nad tym zastanowić.

  Makbetowi nadarza się okazja zostania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pisarze ariańscy

  Tak określa się twórców, którzy w okresie reformacji byli zwolennikami wyznania stanowiącego odłam kalwinizmu (rozłam nastąpił w roku 1562). Zwali się arianami, gdyż ich poglądy nawiązywały do ideologii sekty heretyckiej, założonej w III w. n. e. w Aleksandrii przez Ariusza, którego poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /3 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szymon Szymonowic (Simonides) (1558 — 1629)

  Urodził się w rodzinie mieszczańskiej we Lwowie. Zmarł w swoich dobrach pod Zamościem. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie humanistyczne, zwłaszcza w zakresie kultury antycznej; był świetnym znawcą literatury greckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej i za granicą. W 1590 roku król, w uznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 744

  praca w formacie txt

Do góry