Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  STYL

  Całokształt cech charakterystycznych dla kierunku rozwoju sztuki w danym okresie, dla jakiejś dziedziny twórczości a. dla danego twórcy; pot. sposób wyrażania myśli w słowie łub piśmie; pop. sposób pracy, postępowania itd.; z łac. stilus; zob. Rylec.

  Nowy styl zob. Kalendarz (rzymski). Stary styl zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKKUB(US)

  W demonologii zły duch, demon, przybierający postać kobiety, nawiedzający mężczyzn w czasie ich snu; por. Inkub(us); śrdw.-łac. z późn.-łac. succuba 'prostytutka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUFIZM

  Kierunek ascetyezno-mistyczny w islamie, powstały w VIII w. i rozwinięty, zwł. w Persji, w rozbudowany system, którego celem jest złączenie się z bóstwem przez ekstazę i kontemplację.

  Symbolizm tego związku wyraża w sposób najpiękniejszy liryka wielkich poetów perskich, takich jak Abu Said ibn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYPA

  Uczta pogrzebowa, boży obiad, chleb żałobny ku czci zmarłego, pozostałość obrzędu przedchrześcijańskiego u Słowian i wielu innych ludów, nazywana do XVI w. strawij, bo w czasie uczty i igrzysk zwanych tryzną „trawiono" majątek, zmarłego; obiad pogrzebowy z pijatyką, a nieraz i z bijatyką, dziś...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUFRAGAN

  Kośc. rz.-kat. biskup ordynariusz diecezji, będącej częścią metropolii; biskup pomocnik ordynariusza diecezji; ze śrdw.-łac. (episcopus) suffraganeus, od suffragium 'głos (wyborczy); pomoc; modlitwa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSIDIUM CHARITATIVUM

  Co Hec ta, eontributio, exactio łac., w dawnej Polsce podatek na rzecz skarbu państwa płacony przez duchowieństwo w formie „zasiłku miłosiernego", tj. dobrowolnego, XV-XVIII w.; eufemiczna nazwa pogłównego szlacheckiego, XVII-XVIII w.; „pogłówne chrześcijańskie", podatek szlachty na rzecz wojska...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUFRAŻYSTKI

  Bojowniczki o prawa wyborcze i równouprawnienie kobiet w USA (od 1848) i Brytanii (od 1851), gdzie gdy konstytucyjne sposoby walki okazały się bezskuteczne, sufrażystki pod wodzą Emmeline Pankhurst (zob.) propagowały swe idee gwałtownymi wystąpieniami w miejscach publicznych, na zebraniach itp.

  W USA...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUCHMAN

  Bohater jednej z bylin (zob.) cyklu kijowskiego. Wyruszywszy na poszukiwania białej łabędzicy, którą obiecał w czasie uczty swemu księciu, Włodzimierzowi, dowiaduje się od mateńki Dniepry-rzeki, że stanęło nad nią 10 000 Tatarów. Suchman, mimo że ciężko ranny od strzały tatarskiej, wybija ich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUITA

  Instrumentalny utwór muzyczny złożony z kilku(nastu) tańców utrzymanych w tej samej tonacji, kontrastujących ze sobą pod względem charakteru, tempa i rytmu; rozkwit w XVII i XVIII w. (Bach, Handel).

  Typowa suita XVIII-wieczna składa się z allemande, courante, sarabandy i gigue z intermezzem między...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUCHOTY

  Dawn. gruźlica, gruźlica płuc, zwł. jej specjalnie wyniszczające, „suszące" organizm postacie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /106

  praca w formacie txt

Do góry