Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SUNNA

  Zbiór obyczaju i praktyk islamu opartych na słowach i czynach Mahometa spisanych na podstawie opowiadań jego towarzyszy, uznany przez sunnitów za źródło wiedzy religijnej nieomal równe Koranowi, podobnie jak hebrajska Miszna w stosunku do Tory; podstawa prawa muzułmańskiego; arab., 'zwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUŁTAN

  Tytuł panującego używany od VIII w. w wielu państwach muzułm., np. przez Seldżuków (zob.), mameluckich Bahrytów i czerkieskich Burdżytów w Egipcie, dynastię osmańską (zob. Osmanowie) w Turcji oraz niekt. książąt indyjskich i indonezyjskich; z arab. sułtan 'władca*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMEROWIE

  Staroż. lud, który w końcu IV i w III tysiącleciu pne. zamieszkiwał Sumer (obszary płd. Mezopotamii) i stworzył jedną z najstarszych na świecie znanych cywilizacji, która wywarła ogromny wpływ na kulturę i historię starożytnego Wschodu.

  Na pocz. II tysiąclecia podbici przez semickich Amurytów i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMMA

  Śrdw. całościowa konstrukcja schołastyczna; śrdw. kompendium, podręcznik mający obejmować jakąś całą dziedzinę wiedzy a. całokształt myśli teologicznej; epoką wielkich summ był wiek XIII; śrdw.-łac. z łac., 'suma; kapitał; treść'.

  Summa perfectionis anonimowy traktat alchemiczny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMPT

  Dawn. koszt, wydatek, nakład pieniężny; dziś żywe tylko w wyrażeniu własnym sumptem 'za własne pieniądze, na własny koszt, własnym nakładem'; z łac. sumptus.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUNG

  Chińska dynastia cesarska panująca w 960-1279 w środk. i płd. części kraju, ze stolicą Kajfeng, a od 1127, cofnąwszy się pod naporem plemion stepowych, tylko na południu Chin, ze stolicą w Hangczou, aż do podboju Południa przez Kubilaja (zob.).

  We wczesnym, stosunkowo spokojnym okresie panowania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUŁKOWSKI Józef

  1773-98, Jakobin polski, za młodu podróżował po Europie; z powodu swych skrajnie demokratycznych i republikańskich przekonań zerwał ze swym stryjem Augustem, który go wychowywał. Wstąpił do pułku Sułkowskich, a później Działyńskićh; jako kapitan wyróżnił się w kampanii litewskiej 1792 roku, zwł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKURS

  Przest. odsiecz, pomoc, wsparcie, dziś żywe tylko w wyrażeniu: przyjść (iść, spieszyć) w sukurs 'z pomocą, z odsieczą'; ze śrdw.-łac. succursus 'poparcie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULAKOWSKI Wincenty

  1807-76, Inżynier pol., uczestnik powstania listopadowego 1831 i powstania na Węgrzech w 1848, wyemigrował do Ameryki, gdzie pracował przy budowie portu w Nowym Orleanie.

  Po wybuchu wojny secesyjnej zorganizował pułk, w którym walczyli Polacy po stronie Konfederacji.

  Został mianowany generałem i naczelnym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULAMITKA

  W biblijnej Pieśni nad Pieśniami Oblubienica; niektórzy chcą ją utożsamiać z Sunamitką Abisag (zob.), prawdop. jednak jest to tylko forma żeńska od imienia Salomon (Śelomo).

  Cóż ujrzysz na Sulamitce, gdy zatoczy korowód?

  Jakże są piękne kroki twoje w sandałach, córko książęca!

  Krąglość...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry