Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SUTRA

  Wbraminizmie przykazanie, nauka moralna, pouczenie, aforyzm a. zbiór' krótkich reguł pochodzących gł. z okresu 500-200 pne.; w buddyzmie jedna z części narracyjnych kanonicznej lit. buddyjskiej, zwł. dialogi Buddy; w dżajnizmie nazwa różnych tekstów, zwł. odnoszących się do biografii założyciela...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPLIKA

  Dawn. pisemna prośba, skarga; z łac. supplicare 'błagać'.

  Suplika torczyńska anonimowa broszura polityczna w formie manifestu przeciw szlachcie, domagającego się ulg w pańszczyźnie, przyznania większych praw do ziemi itd.; suplikę rozpowszechniano w VIII/IX 1769 w Torczynie na Podolu i w województwach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUTY

  Sowity, obfity, duży, hojny; luźny, fałdzisty; szeroki, obszerny; zaginęła odmiana znaczeniowa etymologicznie wierniejsza, mianowicie 'sypany', bo suty to imiesłów bierny od czasownika suć dawn. 'sypać'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPLIKACJA

  Przest. korna prośba; z łac. supplicatio 'święto dziękczynienia, pokuty*.

  Suplikacje kościelne pieśni błagalne, śpiewane zwł. w okresach klęsk i nieszczęść; najpopularniejszą polską pieśnią suplikacyjną jest Święty Boże, święty mocny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWEREN

  Panujący, monarcha, władca; dawna moneta bryt. wartości jednego funta sterlinga; nazwa od- wybitej na niej głowy króla; z ang. sovereign 'suweren(ny).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SURDUT

  W 2. poł. XVII w. obcisły, dołem nieco rozszerzony kaftan sięgający kolan; na przełomie XVIII i XIX w. wierzchnie okrycie męskie, krótki obcisły płaszcz, często z kilkoma kołnierzami; w końcu XIX i na pocz. XX w. długa, dwurzędowa marynarka wizytowa z czarnego a. ciemnego sukna a. kortu, noszona do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUOVETAURILIA

  W staroż. Rzymie ofiara z trzech najważniejszych dostarczycieli mięsa dla kuchni rz.: sus, ovis, taurus, 'świnia, owca, wół', zwł. uroczysta ofiara publiczna w czasie cenzusu na Polu Marsowym (zob. Pole) w Rzymie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERIOR

  Przełożony w zakonie; u jezuitów przełożony mniejszej rezydencji; u oratorianów przełożony domu zakonnego; u misjonarzy (lazarystów) generał całego zgromadzenia; z łac., 'wyższy, górny'; por. Generał; Opat; Przeor.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERMAN

  Nadczłowiek (zob.); od 1938 w USA fikcyjny bohater seryjnych komiksów gazetowych i filmów TV, przedstawiany jako nieśmiertelny siłacz, umiejący fruwać, zdolny poza tym do najbardziej nieprawdopodobnych wyczynów (jak zepchnięcie planety z powrotem na orbitę), przy których prace Heraklesa sprawiają wrażenie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERNACULUM

  Tł. łac. z nm. aufden Nagel, w zwrocie aufden Nagel trinken 'pić na paznokieć', wypić trunek do ostatniej kropli; używane dawn. jako przysłówek w odniesieniu do praktyki odwracania opróżnionego kielicha do góry dnem, tak aby jedyna pozostała kropla wylała się na paznokieć kciuka dla wykazania, że...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry