Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SYJON

  Hebr. Siyón, pierw, warownia na płd. stoku wzgórza Ofel w Jerozolimie; po sprowadzeniu Arki Przymierza przez króla Dawida - miejsce pobytu Jahwe; miejsce, na którym stała świątynia Salomona; Jerozolima i jej mieszkańcy („dzieci Syjonu"); Jerozolima (Jeruzalem) i Palestyna jako kolebka i ośrodek duchowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYKOFANCI

  W staroż. Grecji, gł. w Atenach od V w. pne., zawodowi donosiciele-szantażyści; z gr. sykophóntes 'sykofant, oszczerca, plotkarz' od sykon - bot. 'figa' i phainein 'pokazywać'; związek znaczeniowy niejasny; wg nie udokumentowanej tradycji nazwa ta miała pierw, oznaczać ludzi, donoszących władzom o...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYKSTUS

  Imię męskie z gr. ksystós 'wygładzony; gładki', łac. Xystus, a po przestawieniu głosek Sixstus, niekiedy błędnie uważany za odmianę łac. Sextus 'szósty'; nm. Sixt(us), fr. Sixte, wł. Sisto. Imię trzech świętych papieży: 1,115-125, II, 257-58 i III, 432-440.

  Madonna sykstyńska zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYDNEY

  Najstarsze i największe miasto Australii, port nad M. Tasmana (O. Spokojny), największy ośrodek kulturalny i naukowy na półkuli południowej; zał. w 1788 jako kolonia karna; pierwsze osiedle europejskie na kontynencie. W 1842 prawa miejskie.

  Opera jeden z najciekawszych, najpiękniejszych i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYKSTUS IV

  Francesco delia Rovere, 1414-84, papież od 1471, franciszkanin, znany kaznodzieja, indywidualność wybitna, ale pełna sprzeczności, odznaczał się niesłychaną energią i odwagą, był pierwszym papieżem Renesansu, którego gł. celem było uczynienie z papiestwa włoskiej potęgi politycznej. Jednak osiąga...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYDRACH, MISACH I ABDENAGO

  Wg Biblii, Daniel, 3, trzej młodzieńcy żydowscy, którzy nie chcieli się pokłonić złotemu bałwanowi, postawionemu w polu w prowincji babilońskiej Dura na rozkaz króla Nabuchodonozora, i zostali za to wrzuceni do ognistego pieca.

  Wyszli jednak z niego bez szwanku, przekonując króla o potędze swego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYGNATURA

  Podpis, skrót podpisu, cyferka; własnoręczny znak artysty na jego dziele; zob. Gmerk; znak, napis rozpoznawczy; znak (literowo-) cyfrowy na książce bibliotecznej a. w katalogu, określający miejsce książki w magazynie biblioteki, na półce czytelni; zob. Kustosz (kustoda); ze śrdw. łac. signatura...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWORZEŃ

  Metalowy pręt w kształcie dużego gwoździa, który w wozie gospodarskim przechodzi przez obartel (otwór gwintowany), nasad (belkę, na której osadzone są kłonice), koniec rozwory (zob.) i oś, łącząc w ten sposób przodek wozu z jego tyłem i służąc za oś przy zakręcaniu wozem; krótki pręt (kołek)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYBARIS

  Achajska kolonia w zatoce Tarentu w płd. Italii, zał. ok. 709 pne., która dzięki korzystnemu położeniu przy szlakach komunikacyjnych szybko wzbogaciła się na handlu.

  Mieszkańcy zasłynęli jako smakosze i znawcy dobrej kuchni, możliwe nawet, że u nich ukazała się pierwsza książka kucharska.

  W 510...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYBILLA

  Gr. Sibylla, mit. gr. natchniona przez bóstwo wieszczka, prorokini przepowiadająca spontanicznie, w ekstazie, przyszłe, zwł. katastrofalne, wydarzenia; pierw, była mowa tylko o jednej, córce króla Troady, Dardanosa, a. córce Zeusa i Lamii, różnie umiejscawianej, później znano ich wiele, przeważnie 10:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /3 568

  praca w formacie txt

Do góry