Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SYZYF

  Gr. Sisyphos, mit. gr. syn Eola, króla Tesalii, i Enarete, mąż Meropy, jednej z Plejad, ojciec Glaukosa (zob. Glaukos 3), dziad Bellerofonta, najchytrzejszy z ludzi, król a. założyciel Koryntu. Po śmierci, w Hadesie, odbywał za swe liczne sprawki straszliwą pokutę, o której w Odysei, 11, 593, Homera...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAH - NAME

  Księga królów, epos wielkiego poety perskiego Firdausiego, ok. 935-ok. 1023, wspaniałe i olbrzymie (ok. 60 000 dwuwierszy) dzieło, pomnikowa perska epopeja narodowa, jedno z najstarszych źródeł do poznania języka nowoperskiego w jego starszej formie, które wywarło głęboki wpływ na całą późniejszą lit...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZABELTAS

  Dawn. płaska torba skórzana zawieszana na trzech rzemieniach u pendenta szabli, mieszcząca drobiazgi, pieniądze itp., na które nie było miejsca w bardzo obcisłym mundurze kawalerzysty (huzara itp.); z nm. Sabeltasche od Sabel 'szabla' i Tasche 'kieszeń; kiesa; torb'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTAGMA

  Językozn. schemat; gr., 'zestawienie'.

  Syntagmata nazwa dwóch unikalnych druków łac. (ok. 1488), zawierających statuty Kazimierza Wielkiego, statut krakowsko-warcki Władysława Jagiełły, statuty nieszawskie i statut nowokorczyński z 1465.

  Teksty Syntagmatów zamieszczono później w Statucie Łaskiego z 1506...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNOPTYKI

  Ewangelie synoptyczne, zob. Ewangelia; z gr. synopsis 'pogląd ogólny; ocena; przegląd'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /96

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNEKDOCHA

  Figura stylistyczna, polegająca na określeniu całości przez część, łac .pars pro toto, np. „dobre pióro" zamiast „dobry pisarz"; części przez całość, np. „zwyciężyła Polska" zam. „zwyciężyła drużyna polska"; rodzaju przez gatunek, np. „śmiertelnicy" zam. „ludzie"; gatunku przez rodzaj, np...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNOD

  W kościołach chrześc. od IV w. zebranie przełożonych a. kolegialny organ władzy, stały a. zwoływany doraźnie, w którego skład wchodzą przełożeni (biskupi) oraz reprezentanci duchowieństwa i świeckich; por. Sobór; z gr. synodos 'zebranie; koniunkcja ciał niebieskich'.

  Święty Synod kolegialna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLENOWIE

  Mit. gr. dwunożni konioludzie o końskich uszach, ogonie, nogach (a. tylko kopytach), lubiący taniec i muzykę, a najbardziej wino i towarzystwo menad i nimf, które prześladują swymi brutalnymi zalotami. Wyobrażani często w sposób komiczny, jako łysi pijacy o grubych brzuchach i perkatych nosach, jeżdżący...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYN

  Przypowieść o dwu synach w Biblii, Ew. wg Mat., 21, 28-32: „Pewien człowiek miał dwóch synów. I powiedział pierwszemu: Synu, idź, popracuj w winnicy mojej. A on odrzekł: Nie chcę. Ale potem, poruszony żalem, poszedł. A przyszedłszy do drugiego, rzekł mu podobnie. A on odparł: Idę, panie. Ale nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLFY

  W śrdw. systemie Paracelsa (zob.) zwiewne istoty napowietrzne, duchy powietrza, podobnie jak gnomy były duchami ziemi, nimfy - wody, a salamandry - ognia. Śmiertelnik, który zachował całkowitą czystość ciała i duszy, mógł przyjaźnić się z tymi subtelnymi duszkami. Uważano też, że dziewice...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt

Do góry