Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Jak nas uczą bajki?

  Mówi się często: pisarz krytykuje wady, pisarz wychowuje, pisarz uczy. Zastanówmy się wszakże, jak on to robi, jakie narzędzia sobie wybiera i jak się nimi posługuje. W wierszu lirycznym trudniej ,,kry ty ko w ać wady” niż w noweli, w noweli trudniej niż w satyrze. Są więc formy literackie bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki (1735 — 1801)

  Urodził się w Dubiecku kóło Sanoka w zubożałej rodzinie magnackiej. Kształcił, się w zakonnych szkołach we Lwowie, Warszawie, potem w Rzymie. Po powrocie do Polski pełnił ważne funkcje (m. in. kapelana Stanisława Augusta, prezydenta trybunału małopolskiego), a w r. 1766 otrzymał biskupstwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaznodziejski - „Doświadczyński”

  W czasach współczesnych dziwne się może wydawać, że w wiekach poprzednich nie znano powieści jako formy literackiej, nie znano, tego sposobu przedstawiania życia, a prozą służyła całkiem innym celom. Proza narracyjna, czyli proza przedstawiająca przygody człowieka we współczesnym autorowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /14 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Ursyn Niemcewicz (1757 — 1841)

  Urodził się koło Brześcia Litewskiego. Staranne wykształcenie, jakie odebrał w warszawskim Korpusie Kadetów, uzupełnił jeszcze później w trakcie podróży zagranicznych po Francji, Anglii, Włoszech. Aktywnie działał na polu politycznym. Był posłem na Sejm Wielki i jednym z autorów Konstytucji 3...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierre Augustin Beaumarchais (1732 — 1799)

  Właściwe jego nazwisko brzmiało de Caron. Tak o nim pisał T. Boy-- Żeleński: „Czym był? Raczej czym nie był! Był wszystkim po trosze, a najmniej pisarzem. Był i zegarmistrzem, i wynalazcą, i zawiedzionym wdowcem po dwóch bogatych żonach, i dworakiem, i nauczycielem, gry na harfie córek królewskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Andrzej Morsztyn (1620 — 1693)

  Najwybitniejszy poeta polskiego baroku i jeden z najwybitniejszych poetów polskich, wirtuoz wyobraźni i stylu.

  Pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej o tradycjach ariańskich, sam jednak był wyznania rzymskokatolickiego. Urodził się w Sandomierskiem. Zmarł w Paryżu, Wykazywał ogromny talent...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabawa poważna i śmieszna - Wesele Figara

  Współcześni Beaumarchais’mu krytycy zachwycając się Weselem Figara stwierdzali zarazem, że komedia pozostaje w Sprzeczności ze wszystkimi regułami teatru. Mieli rację. Ta sztuka nie jest bowiem konstrukcją opartą na takich czy innych zasadach. Jest zbudowana po trosze z elementów wszystkich poprzednich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udręki i koncepty dworzanina - Wiersze Morsztyna

  Jan Andrzej Morsztyn — poeta polski, dworzanin królewski, podskarbi wielki koronny, sekretarz Ludwika XIV, hrabia de Chateauvillain. Tak mógłby wyglądać bilet wizytowy najwybitniejszego poety polskiego baroku. Należy on do twórców, których nie sposób pominąć, prezentując szkicowy chociażby obraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chryzostom Pasek (1636 — 1701)

  Pochodził ze szlachty mazowieckiej. Nauki pobierał w szkołach jezuickich. Od czasów potopu szwedzkiego do abdykacji Jana Kazimierza służył w wojsku. Potem osiadł na wsi w Krakowskiem. Prowadził typowe życie sżlachcica-awanturnika,. także potem — jako gospodarz — wdawał się w nieustanne zatargi z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dukt szlacheckiego żywota - Pamiętniki

  Imć Pan Jan Chryzostom z Gosławic Pasek, drobny szlachetka mazowiecki,  zawsze był przeświadczony, że ma „z sobą gębę i konceptu pod dostatkiem”. Z rozmachem więc zabrał się do opisywania swego burzliwego żywota, kiedy już niemłodemu do żywego dopiekły życiowe niepowodzenia i afronty, jakich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 191

  praca w formacie txt

Do góry