Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SZARPIE

  Skubanka, używany dawniej materiał opatrunkowy, stare płótno rozskubane na nitki, zastąpione później przez gazę i watę; z fr. charpie (bez związku z szarpaniem).

  Za wolność Europy spieszycie ku zgubie,

  Europa zasłoniona szarpije wam skubie.

  K. Brodziński, Wdzięczność dla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARWARK

  W dawnej Polsce roboty pańszczyźniane przy drogach, groblach i mostach (jeden dzień w miesiącu), później opłaty na ich utrzymanie; przymusowe świadczenia chłopskie w robociźnie przy naprawie dróg bitych, mostów itp., zniesione w 1958; z nm. Scharwerk dawn. 'pańszczyzna'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARAWARY

  Na Wschodzie i w Polsce XVI -XVIII w. hajdawery, pantalony, szerokie, długie, bufiaste spodnie o nogawkach ściągniętych u dołu; ukr. z węg. salavdri od pers. szalwar 'spodnie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARFFENBERGOWIE

  Szarffenbergerowie, Scharffenbergowie, ród drukarzy pochodzenia śląskiego, dzielący się na 2 linie:

  a) krakowską - m.in. Marek, zm. 1545, jego synowie Mikołaj , 1519-1606, i Stanisław, zm. 1584, wydawcy Biblii Leopolity (sam Mikołaj wydał Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego); Maciej , zm. 1547...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZANIEC

  Do końca XIX w. obronne umocnienie polowe złożone z wału z wykopanej ziemi otoczonego rowem, służące zazwyczaj jako osłona stanowisk ogniowych artylerii; (szaniec zamknięty) reduta, fort, bastion; (szaniec otwarty) półreduta, redan, luneta; z nm. Schanze.

  Na szańc (szaniec) sadzić, stawić dawn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAPOKLAK

  W pocz. XIX w. we Francji nakrycie głowy niekt. wyższych oficerów, kapelusz dwurożny, piróg, składany na płask, często obszyty piórami; gibus, cylinder (nakrycie głowy) dający się złożyć na płask; z fr. chapeau claąue.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARABAN

  W XVIII i na pocz. XIX w. odkryty wóz konny czterokołowy, resorowany, z kilkoma poprzecznymi ławkami, używany jako pojazd spacerowy; w Polsce XIX i w pocz. XX w. nazwa bryczki resorowanej; z fr. char fr banc 'wóz z ławkami'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAMIL

  ok. 1798-1871, Przywódca walki o niepodległość górskich ludów kaukaskich (Czeczenów, Lezginów, Kumyków i in.) przeciw Rosji, syn chłopa awarskiego.

  W 1834, jako imam, stał się duchowym i świeckim wodzem powstania; przewodził mu aż do 1859, kiedy koniec wojny krymskiej i rozkład imamatu stworzyły warunki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARACZEK

  W dawnej Polsce szarza, szarzyzna, sukno samodziałowe z domowej, nie farbowanej wełny, szare, z czarnej i białej nici; okrycie z takiej tkaniny; ubogi zaściankowy szlachcic noszący szare, szaraczkowe odzienie; mały zając szarak.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAMPIERZ

  Dawn. przeciwnik, np. w pojedynku, turnieju; współzawodnik, rywal.

  Łamiąc męża szampierza na publicznym piasku

  Czyliż zwycięzca nierad z gminnego oklasku?

  A. Mickiewicz, Już się z pogodnych niebios..., 47-48.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt

Do góry