Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŚCIBAĆ

  Dłubać, ścibolić, ścibić, szyć długo, pracowicie, często nieumiejętnie, niezręcznie; nizać, nawlekać paciorki, koraliki itp. na nitkę, na sznurek.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚCIERCIAŁKA

  W Polsce XIV w. pot. nazwa włodyków, niższego rycerstwa; szlachcic, który nie uzyskał jeszcze pełnych praw i przywilejów szlacheckich, skartabell.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYNEL

  Gruby, dopasowany do figury, wełniany a. sukienny płaszcz ściśle ustalonego kroju, zwykle ozdobiony patkami, noszony przez rosyjskich żołnierzy, oficerów, urzędników, studentów, gimnazjalistów w XIX i na pocz. XX w.

  Szynel opowieść petersburska (1842, tł. pol. 1844) Nikołaja Gogola, w której po raz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYLD (ANTYKWARIATU) GERSAINTA

  Fr. l'Enseigne de Gersaint, obraz (1721) Antoine'a Watteau, Berlin; przedstawia dobrze prosperujący salon obrazów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYNION

  Dawn. fryzura damska, zwł. warkocz, z przyprawionych włosów; z fr. chignon 'kok'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /90

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYLDWACH

  Dawn. żołnierz na warcie, wartownik, strażnik; z nm. Schildwache 'warta, pierw, w pełnej zbroi, z tarczą' od Schild 'tarcza' i Wache 'straż(nica)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYMANOWSCY

  Warszawska rodzina aktorów polskich z XVIII-XX w.: Marcin , 1775-1830; Wojciech , 1801-61, syn Marcina; Władysław, 1840-1917, syn Wojciecha; Wiktoryn a Bakałowiczowa, 1835-74, córka Wojciecha Szymanowskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYMBARK

  Wieś nad Ropą (dopływem Wisłoki) w Beskidzie Niskim, w woj. nowosądeckim.

  Renesansowy dwór obronny zbud. w 2. poł. XVI w. przez rodzinę Gładyszów, jeden z najstarszych murowanych dworów w Polsce; budowla czworoboczna z alkierzami na narożach, o elewacjach nadwieszonych na kroksztynach, co było typowe dla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYMON CZARNOKSIĘŻNIK

  Łac. Simon Magus, wg Biblii, Dzieje Ap., 8, 9-24, zajmował się w Samarii czarnoksięstwem i wprawiał lud w zachwyt magicznymi sztukami. Gdy zobaczył, jak apostołowie Piotr i Jan udzielali Ducha św. przez wkładanie rąk, zaproponował im pieniądze za udzielenie mu tajemnic ich mocy (stąd nazwa symonii;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. SZYMON KANANEJCZYK

  a. Zelota wg Biblii, Ew. wg Mat., 10,4; Marka, 3,18; Łuk., 6,15; Dzieje Ap., 1, 13, jeden z 12 apostołów (zob.*), wyobrażany z piłą, narzędziem swego męczeństwa, a niekiedy także z rybą, symbolizującą jego zawód.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012 Znaków /238

  praca w formacie txt

Do góry