Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIREN

  Świroń, świrnia, ś\yiron, świren, świernia, na Litwie nazwa komory (pomieszczenia) a. oddzielnego budynku, spichrza, lamusa, żytnicy, ambara, sołka, do przechowywania żywności (gł. ziarna), ubrań i kosztowności; z lit. świr nas.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTOPIETRZE

  Denar a. grosz św. Piotra, łac. denarius S. Petri, danina płacona na rzecz papiestwa, wprowadzona w Anglii w VIII w., potem w innych krajach katolickich, w Polsce od końca X a. dopiero od pocz. XII wieku, od 1318 jako pogłówne, do 1556.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘCENIA

  Kośc. rz.-kat. udzielenie przez biskupa odpowiedniej władzy związanej z jednym z siedmiu święceń, łac. ordines:

  a) niższych: ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat,

  b) wyższych: subdiakonat, diakonat i prezbiterat (kapłaństwo);

  sam stopień kapłański, sama władza, czyli jedno ze święceń;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTOSŁAWA

  ok. 968-1014, Córka Mieszka I i Dobrawy, w sagach skand, występująca jako Sygryda Storrada zwana Dumną, małżonka Eryka Zwycięskiego (zm. 995), króla Szwecji, a potem Swena I Widłobrodego, króła Danii, matka m.in. Olafa III, króla Szwecji, i Kanuta Wielkiego, króla Danii i Anglii. Niektórzy uczeni podają w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘCONE

  Tradycyjne potrawy przygotowane na Wielkanoc, poświęcone przez kapłana w Wielką Sobotę; śniadanie wielkanocne.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTOSZEK

  Bigot, dewot, nabożny obłudnik, fałszywy nabożniś, człowiek udający pobożność (dawn. liżyobrazek a. liziobrazek, gryzipacierz).

  Świętoszek, fr. Le Tartuffe, komedia Moliera, przedstawiająca obmierzłego hipokrytę, który udając niesłychaną pobożność wkrada się do domu poczciwego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTA

  Prawy dopływ Wilii (Litewska SRR); nad Świętą, w pobliżu Wiłkomierza, 1 IX 1435 wojska litewskie pod wodzą Zygmunta Kiejstutowicza i posiłki polskie, dowodzone przez Jakuba z Kobylan, pobiły na głowę litewsko-ruskie wojska Świdrygiełły, oddziały Krzyżaków inflanckich i czambuły...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTOWIT

  Światowit, Swantewit, bóstwo słowiańskie o czterech twarzach obróconych w 4 strony świata, którego posąg stał w XII w. w świątyni w Arkonie (zob.) na Rugii; zwierzęciem poświęconym bóstwu był siwek (biały koń).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTO

  Od (wielkiego) święta tylko w specjalnych okolicznościach, na szczególne okazje, rzadko.

  Po święcie, łac. post Jestum z gr. katópin heortes, za późno, gdy już jest po wszystkim. Świąteczny poranek, fr. Le Malin d'un jour de fete, trzeci obraz suity symfonicznej Iberia (1906-08, wyk. Paryż 1910)Claude...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY

  Goły jak święty turecki całkiem nagi, jak ów derwisz, człowiek święty, napotkany w Damaszku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, opisany w jego Peregrynacji do Ziemi Św., (zob.); przen. goły, bez pieniędzy, bez środków do życia.

  Grób Święty zob. Grób. Na święty nigdy nigdy; bo nie ma takiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /11 394

  praca w formacie txt

Do góry