Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TAJEMNICA

  Rzecz tajna, której nie wolno, nie należy rozgłaszać, która nie powinna wyjść na jaw; wiadomość, której ujawnienia zakazuje prawo, jak tajemnica państwowa, wojskowa, korespondencji; tajemnica, której ujawnienia zakazuje etyka zawodowa, jak tajemnica lekarska (łac. secretum medici), dziennikarska.

  Hrabia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TADEUSZ

  Imię męskie, łac. Thaddaeus z gr. Thaddaios od hebr., 'śmiały', uchodzące dość powszechnie za imię polskie, gdzie indziej bardzo rzadkie (Taddeo Gaddi, malarz florencki w XIV w.); biblijne imię jednego z mniejszych apostołów (zob.), Judy Tadeusza, dawniej dość częste na Litwie (od kultu św...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABAKA

  Sproszkowany, odpowiednio przyrządzony i zaprawiony tytoń do zażywania przez nos, pobudzający do kichania, popularny w XVIII-XIX w., obecnie rzadko używany; dawn. tytoń (fajkowy); z hiszp. tabaco, prawdop. z jęz. taino. Ciemny jak tabaka w rogu zob. Róg. Nie nos dla tabakiery zob. Nos.

  Tabaczkowy koloru...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TADŻ MAHAL

  Pod Agrą w stanie Uttar-Pradesz (Indie południowe), jedno z najpiękniejszych założeń archit. świata. Mauzolćum, wspaniałe dzieło późnego, omamentacyjnego okresu indyjskiej architektury muzułm., wzniesione przez wybitnych architektów muzułmańskich pod kierunkiem Ustad Isa na polecenie szacha Dżehana z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABERNAKULUM

  Kośc. rz.-kat. szafka wbudowana w (gł.) ołtarz, przeznaczona do przechowywania hostii i komunikantów, zdobiona, zwł. od okresu baroku, dekoracją rzeźbiarską; późn.-łac. tabernaculum z łac. 'namiot*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAGES

  Ważna postać mit. etruskiej, tajemniczy chłopiec o rozumie starca, wnuk Jowisza, wyorany przez rolnika z ziemi w okolicy Tarkwinii.

  Gdy na wołanie przerażonego oracza zbiegli się tłumnie Etruskowie, Tages nauczył ich wróżbiarstwa, tłumaczenia woli bogów z wnętrzności zwierząt ofiarnych, z piorunów i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABLICA

  Z łac. tabula 'deska'. Dwanaście tablic zob. Prawo (dwunastu tablic). Malarstwo tablicowe średniowieczne obrazy temperowe malowane na drewnie. Tablica Pitagorasa przest. tabliczka mnożenia, wykaz iloczynów liczb pierwszej dziesiątki, ułożony w formie tabelarycznej.

  Tablice Alfonsyńskie zob. Alfons (X...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWINIA

  Gdyby była natura świni rogi dała, / Jeszcze by się jej krzywda bez skrzydeł widziała przysł. Jak świnia w deszcz (wesoły; pobożny; ładny) przysł.

  Nie pasłem z nim (z tobą itd.) świń więcej poufałości niż znajomości. Nie wszyscy możemy być filozofami, bo któż by świnie pasał? z powieści...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTOKUPSTWO

  Symonia, praktyka sprzedawania i kupowania za pieniądze beneficjów, godności i stanowisk kościelnych oraz związanych z nimi dóbr i korzyści materialnych; zob. Szymon (czarnoksiężnik).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERZOP

  Regionalna nazwa jakiegoś chwastu, umieszczona przez największego poetę polskiego na pierwszej stronie najpiękniejszego poematu polskiego, stała się zagadką dla filologów, literatów i botaników i przedmiotem sporów.

  Niektórzy autorzy sądzą, że była to nazwa świrzepy Rapistrum, inni, że świrzepy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt

Do góry