Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Zygmunt Krasiński (1812 — 1859)

  Pochodził z rodziny arystokratycznej. Gruntowne wykształcenie wyniósł z domu, kształcił się w warszawskim Liceum i Uniwersytecie.

  W r. 1829 wyjechał do Szwajcarii, gdzie poznał Mickiewicza. Pracę literacką rozpoczął jeszcze w Warszawie. Napisał tu m. in. powieści Grób rodziny Reichstalów (1828)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragiczna komedia kupca Goriot - Ojciec Goriot

  Francuska powieść realistyczna narodziła się w połowie XIX wieku, początkowo nie tyle jako antyteza wciąż jeszcze żywotnego i twórczego romantyzmu, ile jeszcze jedno jego oblicze. Realizm bowiem, tj. ów tak drogi romantykom koloryt lokalny, troska o zgodne z duchem epoki kostiumy, ściśle zlokalizowane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /12 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec świata - Nie-Boska komedia

  Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego jest dramatem niezwykłym nawet na tle dramatu romantycznego. Jej tematem jest mianowicie, ni mniej, ni więcej, tylko koniec świata. Nie o żaden metaforyczny, poetycki zwrot czy figurę myślową tu chodzi, ale właśnie o realny koniec świata, czyli zagładę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /8 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samotność rewolucjonisty - Kordian

  „Mogłem być czymś... będę niczym” ||| to wyznanie piętnastoletniego młodzieńca tylko wówczas nie zda się śmiesznie brzmiąca kokieterią, jeśli pamiętamy, iż wygłąszone zostało w dobie nie tylko modnego, lecz powszechnie praktykowanego werteryzowa-nia i bajronizowania. Cierpiący...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /6 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Byron (1788 — 1824)

  Urodził się w Londynie, zmarł w Missoionghi w Grecji. Już podczas studiów w Cambridge wydał swe pierwsze poezje. Dyskusję wywołał następny tom Godziny próżnowania. W r. 1809 rozpoczął Byron dwuletnią podróż po południowej Europie i Bliskim Wschodzie. W r. 1812 ogłosił dwie pieśni Wędrówek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kochajmy „Pana Tadeusza”

  Infantylny tytuł znalazł się tu jako wyraz pewnej niemożności. Cóż bowiem dodać do tych dziesiątków tomów, jakie o największym z utworów Mickiewicza napisano? Może jednak nie od rzeczy będzie zastanowić się nad pewnymi sprawami, które, choć są raczej oczywiste, wymykają się niekiedy uwadze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /7 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giaur znaczy niewierny - Giaur

  Tak muzułmanie określali chrześcijan. I takim człowiekiem — niewiernym, obcym, odsuniętym od społeczności, w której rozwija się akcja powieści poetyckiej Byrona — jest jego bohater. Nie ma imienia ani nazwiska. Nic o nim pewnego do końca nie wiemy. I nawet twarz jego, gniewna i zacięta, ledwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm w teatrze - Powrót posła

  Wątła i nieciekawa intryga, ogólnikowa charakterystyka bohaterów ostro skontrastowanych według czarno-białego schematu, wszystko to sprawia, że w kategoriach estetycznych trudno byłoby wysoko oceniać sztukę J. U. Niemcewicza. Jak na komedię zdecydowanie za mało tu humoru, poszczególne kwestie są...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz Słowacki (1809 — 1849)

  Urodził się w Krzemieńcu. Jego ojciec, Euzebiusz, był poetą i krytykiem, a także profesorem liceum krzemienieckiego. Wychowywał się Słowacki w środowisku inteligencji, głównie pod opieką matki. Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie wileńskim. W 1828 r. podjął pracę w Warszawie. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Mickiewicz (1798 — 1855)

  Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka. Studiował w Wilnie. Szczególnie ważny w tym czasie dla kształtowania się poglądów poety jest jego udział w pracach Towarzystwa Filomatów. Pisze wówczas pierwsze swoje utwory; widoczny jest w nich wpływ poezji pseudoklasycznej. Rok 1822 jest przełomowy dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 279

  praca w formacie txt

Do góry