Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TERPSYCHORA

  Gr. Terpsichóre, mit. gr. muza tańca, właśc. radości z tańca, wyobrażana z lirą i plektronem, często w tanecznej pozie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERPANDER

  Gr. Terpandros, 1. poł. VII w. pne., muzyk i poeta gr. z Antissy (na wyspie Lesbos), działający w Sparcie, założyciel pierwszej szkoły muzycznej; miał powiększyć liczbę strun liry z czterech do siedmiu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOPILE

  Stromy wąwóz między górami Iti a zatoką Maliakos, w staroż. najlepsze przejście na drodze z Tesalii do Grecji środk., zamknięte wówczas z obu końców bramami, w których obrębie znajdowały się gorące źródła; stąd nazwa gr. Thermopylai, od thermós 'gorący' i pyte 'brama'. Dzięki swemu strategicznemu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMY

  Kąpieliska publiczne staroż. Rzymu, gł. ośrodek życia towarzyskiego miasta, wspaniały podarek dla ludu od bogatych obywateli, później od cesarzy. Poszczególne termy bardzo różniły się od siebie pod względem wymiarów, urządzeń i planu pomieszczeń; najwspanialsze zbudowali: Marcus Vipsanius Agrippa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERLICA

  Dawn. siodło drewniane o jednej kuli przedniej, z okrągłą ławką z poduszką z tyłu; sztywny szkielet siodła złożony z dwóch ławek i dwóch łęków sztywno połączonych z sobą; por. Cierlica.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMAGANT

  Imaginacyjne bóstwo, któremu, wg śrdw. chrześcijan, oddawali cześć Saraceni, występujące w śrdw. romansach, a później w moralitetach jako postać gwałtowna, wybuchowa i impetyczna, we wschodnich, długich i powłóczystych szatach, co doprowadziło z czasem do uważania jej za kobietę, samo imię zaś...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEREM

  Na Rusi w pałacach cesarskich a. bojarskich najwyższe piętro mieszkalne, zajęte zazw. przez kobiety, zwykle przykryte wysokim dachem, niekiedy umieszczone w osobnym budynku a. nad bramą wjazdową; z ros. tieriem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERESA

  Imię żeńskie niepewnego pochodzenia, może od wyspy Thera-dziś Santorin-a. od gr. thSra 'łowy'? Formy skr. nm. Resi, Thea, ang. Tess(a), Terry.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. TERESA Z AVILA

  1515-82, Karmelitanka hiszp., doktor kościoła, jedna z głównych świętych kośc. rz.-kat., jedna z najważniejszych przedstawicielek mistycyzmu kat. i jedna z czołowych postaci reformy kat. Jej właściwe nazwisko brzmiało Teresa de Cepeda y Ahumada, pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej, wstąpiła do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. TERESA Z LISIEUX

  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, właśc. Marie Franęoise Therese Martin, 1873-97, córka zegarmistrza z Alenęon, od 1888 karmelitanka bosa w Lisieux, po dziewięciu latach w klasztorze zmarła na gruźlicę; zapoczątkowała ascezę nowego typu, którą przedstawiła w pamiętniku Dzieje duszy {1898, tł. pol...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosimir Dodano /19.04.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry