Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Cyprian Kamil Norwid (1821 — 1883)

  Urodził się w majątku Laskówo-Głuchy na Mazowszu. Zmarł w Paryżu w polskim przytułku Sw. Kazimierza. Młodość spędził w Warszawie. Debiutował w prasie krajowej wierszami, które zdobyły mu uznanie stołecznego środowiska literackiego. W roku 1842 wyjeżdża za granicę na studia rzeźbiarskie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podróż - Klub Pickwicka

  Istnieją wielkie dzieła literackie, które przyjmowane były w chwili swojego powstania z entuzjazmem, tryumfalnie przechodziły do historii, zmieniały zapatrywania epok i modyfikowały dzieje literatury.

  Niemniej jednak dziś, gdy bierzemy je do ręki i odczytujemy, nie zastanawiając się nad ich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /10 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norwid — poeta współczesny - Wiersze

  Norwid — jeszcze 70 lat temu pomijany całkowitym milczeniem — uchodzi obecnie coraz częściej za najwybitniejszego poetę polskiego. Jesteśmy wszak owym pokoleniem „późnych wnuków”, dla których właśnie przeznaczał on swoje, odrzucane przez współczesnych, utwory. „Syn minie pismo, lecz ty spomnisz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /11 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821— 1881)

  Urodził się w Moskwie, gdzie jego ojciec pracował jako lekarz w szpitala dla ubogich; dzieciństwo spędził częściowo w Moskwie, częściowo na wsi w guberni tulskiej; tam ojciec pisarza nabył w późniejszych czasach majątek ziemski. Późniejsze życie i twórczość pisarza są jednak najsilniej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stendhal (1783 — 1842)

  Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henri Beyle. Urodził się w Grenoble. Po ukończeniu Szkoły Centralnej wybitnie uzdolniony w kierunku matematycznym Beyle zamierza studiować na politechnice paryskiej, lecz ostatecznie rezygnuje z nauk ścisłych i postanawia poświęcić się literaturze. Najpierw jednak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inny świat - Zbrodnia i kara

  Gdyby pominąć dygresje i wątki poboczne, treść Zbrodni i kary dałaby się przedstawić następująco:

  Biedny student Raskolnikow postanawia zamordować starą lichwiarkę. Chce ją obrabować, a także udowodnić sobie i światu, że to jest możliwe i naturalne. Przypadkowo morduje także mieszkającą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /19 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl i czyn romantyka - Czerwone i czarne

  „Człowiek jest to substancja, której istotę stanowi myślenie” — powiedział w XVII wieku Kartezjusz. W dwa wieki później Stendhal tworzy bohatera, którego losy są egzemplifikacją tej sentencji.

  W dobie romantyzmu i kultu uczucia (Czerwone i czarne powstało w 1830 r.), w czasach triumfu serca nad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /13 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Rozmaitym będę dla przykładu...” - Beniowski

  Sztuka rozmowy i sztuka pisania listów. Czym byłaby bez nich literatura antycznej, renesansowej, romantycznej doby, pomniejszona o mądrość starożytnych i nowożytnych dialogów, o kulturę listów dedykowanych jednemu adresatowi, czy też stanowiących przesłanie dla „późnego wnuka”, słowo dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /8 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Świętochowski (1849 — 1938)

  Urodził się w Stoczku na Podlasiu. Studiował filozofię w Szkole Głównej w Warszawie, a następnie filozofię w Lipsku. W latach 1867—1878 publikował liczne artykuły na łamach prasy pozytywistycznej. Od roku 1881 jest redaktorem tygodnika „Prawdami Tutaj głosi swe antyklerykalne, anty-szlacheckie i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Honoriusz Balzak (1799 — 1850)

  Urodził się w Tours, gdzie ojciec jego był administratorem szpitala. Zachęcony przez rodzinę do studiów prawniczych, uczęszczał jednocześnie na wykłady filozofii na paryskiej Sorbonie.

  Pierwsze próby literackie, pochodzące z lat 1819—1829, nie przyniosły Balzakowi sukcesu — były to powieści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 700

  praca w formacie txt

Do góry