Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TOLOS

  Archit. staroż. budowla na planie koła, często otoczona kolumnadą, zwykle o przeznaczeniu kultowym, kultowo-wotywnym (np. świątynie Westy z ogniskami) a. grobowcowym (w kulturze egejskiej od końca III tysiąclecia pne.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOŁUMBAS

  Muz . bęben wielki, wł. tamburo grandę a. gran cassa, krótki, drewniany a. metalowy walec, obciągnięty z obu stron skórą napinaną za pomocą śrub (wprowadzonych w pocz. XIX w. przez Anglika C. Warda), stosowany najczęściej w orkiestrach wojsk., niekiedy w symfonicznych i operowych; z tur...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOLEDO

  Miasto w Nowej Kastylii (Hiszpania śr.), stolica prowincji Toledo, na stromym wzgórzu otoczonym z trzech stron rzeką Tag (Rio Tajo); wspomniane przez rz. historyka Liwiusza jako urbs parva, sed loco munita 'miasto małe, ale obronne dzięki położeniu'; położenie to, uniemożliwiając rozszerzenie i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOGA

  Pas materiału wełnianego, ok. 5 x 3 m, który obywatele staroż. Rzymu przywdziewali na tunikę, zostawiając prawe ramię odsłonięte; (lekka) luźna szata nakładana na ubranie profesorów wyższych uczelni przy uroczystych okazjach a. przez sędziów, prokuratorów i adwokatów - na rozprawach sądowych.

  Toga...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOHUWABOHU

  Chaos, bezkształt i próżnia; zamęt; przen. przest. zamieszanie, rozgardiasz, nieład; hebr., 'bezkształtny i próżny' od tohu 'bezkształt; zamęt' i bohu 'próżnia'; por. Biblia, Gen. 1, 2.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOKUGAWA

  Nazwa dynastii 15 siogunów rządzących Japonią w latach 1603-1868. Nominalnym władcą był bezsilny cesarz w Kioto, a rzeczywiste rządy dyktatorskie sprawowane były przez siogunów w Tokio.

  Sztywny feudalny system, oparty na neokonfucjanizmie, kontrolował wszystkie dziedziny życia kraju i utrzymywał go w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOFET

  Tophet, Topheth, plac w miastach punickich, na którym stały ołtarze, kaplice i gdzie składano urny z popiołami ofiar całopalenia, zwł. dzieci; dolina na płd. od Jerozolimy, część doliny Hinnona, gdzie palono żywcem dzieci w ofierze Molochowi i innym bogom pogańskim, zob. Gehenna; por. Biblia, 4. Ks...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOBIASZ

  Tobit, ojciec i syn, bohaterowie biblijnej Księgi Tobiasza; zob. Rafał (archanioł). Ślepy Tobiasz akwaforta (1651) Rembrandta.

  Powrót Tobiasza, wł. II ritorno di Tobia, oratorium (1775) Josepha Haydna.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOCCATA

  (wym. tokkąta) Utwór muz. o charakterze improwizacyjnym, wirtuozowskim, na instrument klawiszowy, jak organy, klawesyn, fortepian.

  Forma ta rozwija się od XVI w., ulegając kolejnym przemianom: toccata figuracyjna, polifoniczna itd.; występuje w twórczości wielu kompozytorów, jak Scarlatti, Frescobaldi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKACZE

  Nm. Die Weber, dramat (Berlin 1894, wyst. pol. Lwów 1904) Gerhąrta Hauptmanna, osnuty na tle buntu wyzyskiwanych tkaczy śląskich z 1844; zob. Krwawy (sąd).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt

Do góry