Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TRAGEDIA

  Jeden z podstawowych gatunków dramatu (zob.) obejmujący utwory wierszem a. prozą, o charakterze poważnym i wzniosłym, przedstawiające splot nieszczęśliwych okoliczności, które stwarzają sytuację bez wyjścia, charakteryzującą się dysproporcją między problematyczną winą a straszliwą karą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAJAN

  Marcus Ulpiuś Traianus, 53-117, cesarz rzymski od 98, świetny dowódca i administrator, za którego panowania cesarstwo rz. osiągnęło najrozleglejsze terytorium; jedyny spośród cesarzy otrzymał (oficjalnie, w 114) tytuł Optimus łac., 'Najlepszy'.

  Forum Trajana zob. Forum. Kolumna Trajana najważniejszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADOWAĆ

  Przest. prawn. zajmować mienie dłużnika na rzecz wierzyciela; z łac. tradere 'przekazywać; wręczać'.

  Tradować kogoś przest. tradować jego mienie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJA

  Przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania a. postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako historia (choć niesprawdzalnych), umiejętności art. a. rzemieślniczych itd.; przekazany przez przodków obyczaj, wierzenie, zasada itd.;

  w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAFALGAR

  Przylądek w płd. Hiszpanii na zach. od Gibraltaru. W pobliżu przylądka 21X1805 rozegrała się słynna bitwa pod Trafalgarem, zwycięstwo floty Nelsona (zob.) nad sprzymierzonymi flotami fr. i hiszp. pod dowództwem admirała Pierre'a Vilłeneuve. Nelson podzielił swe siły ńa 2 części, dowodząc jedną z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRABANT

  W śrdw. żołnierz straży przybocznej monarchy a. dostojnika, drabant; satelita, księżyc; z nm.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWER OF LONDON

  (wym. tąuerowląndn) Ang., dosł. 'wieża londyńska', średniowieczna twierdza i rezydencja król. na wsch. od londyńskiego City, na płn. brzegu Tamizy, na fundamentach dawnych budowli rzymskich, wg tradycji założonych przez Juliusza Cezara, obejmująca rozległy kompleks budowli opasanych fosą i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOTH

  Mit. egip. bóg predynastyczny, prawdop. pierw, bóstwo pogrzebowe. Miał stworzyć się sam przez wypowiedzenie swegó ińiienia i pojawić się w kwiecie lotosu wynurzającym się z wód chaosu.

  Gdy rozwinął się kult Ra, Toth złączył się z nowym bogiem jako jego Serce, czyli uosobienie inteligencji boskiej:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOURNAI

  (wym. turńę:), Flairi. Doornijk, miasto nad Skaldą w prowincji Hainaut (zach. Belgia); stolica celtycko-germańskiego plemienia Nerwiów, rzymskie Tornacum a. Turris Nerviorum, pierwsza rezydencja Merowingów.

  Katedra Notre Dame trójnawowa bazylika romańska z 1110-71, z kwadratową wieżą nad skrzyżowaniem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO

  W dawnej Polsce towarzysze z chorągwi husarskich a. pancernych; godność towarzysza husarskiego a. pancernego; dawn. zespół aktorski, teatralny, trupa aktorów; dawn. społeczeństwo, życie w społeczeństwie; ć&wrc. koleżeństwo, zażyłość, poufałość; obcowanie, przestawanie z kimś; czyjeś...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /5 332

  praca w formacie txt

Do góry